Samfundsansvar

Arkitekters rådgivning og innovation i processer, materialer og løsninger kan skabe meget store effekter for den sociale del af bæredygtighedsaspektet. Med potentialet følger et ansvar. Et samfundsansvar.

Du har et samfundsansvar for din egen virksomhed og for resultaterne af de ydelser du leverer. Danske Arkitektvirksomheder er engageret i FNs 17 bæredygtighedsmål og Global Compact. Vi opfordrer også alle vores medlemsvirksomheder til at støtte op om dem, og til opstille mål for egen virksomhed som led i virksomhedens samfundsansvar.

Tilgængelighed er et nøglebegreb i arbejdet med at skabe bedre forhold, lige adgang og muligheder samt øget ligebehandling for personer med funktionsnedsættelser. Vi har samlet relevant information om lovgivning og anvisninger, tilgængelighedspolitik, FNs handicapkonvention og uddannelse og kurser.

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø handler om at tage vare på de mange mennesker, der er involveret i byggeprocessen og som efterfølgende bruger og vedligeholder byggeriet. Godt arbejdsmiljø redder liv. Forskningen viser, at det også sikrer en høj produktivitet og god kvalitet.

Arbejdsmiljø er både en forpligtelse for projekterende og rådgivere, men også et forretningspotentiale. Godt arbejdsmiljø er værdiskabende, da det medvirker til bedre bygbarhed.

Når byggeriet skal indgå i en cirkulær økonomi, er arbejdsmiljø helt afgørende, da genbrug af materialer og komponenter er afhængige af, at man praktisk kan komme til at adskille dem, og at der ikke er sundhedsfarlige stoffer i materialerne, fx asbest.

Arkitektvirksomheder skal tænke arbejdsmiljø i alle faser af et bygge- og anlægsprojekt. Både for dem, der skal bygge det, men også efterfølgende for dem, der skal vedligeholde og bruge bygningen eller anlægget til daglig. Når man arbejder med arbejdsmiljø bliver det opdelt i to faser. Under hvert område findes der en række lovpligtige regler, som skal overholdes. 

Arbejdsmiljø når man skal gennemføre et projekt: Under projektering og under udførelse

Som rådgivere og projekterende skal man sikre, at projektet er arbejdsmiljømæssigt bygbart.

Der er desuden rådgivers og den projekterendes pligt at oplyse bygherren om de lovmæssige forpligtelser i forhold til arbejdsmiljø.

I kolonnen til højre finder du en introduktion til de lovmæssige krav for en rådgivende arkitektvirksomhed og for bygherren.  Du kan også finde oplysninger om de aktiviteter, som Danske Arkitektvirksomheder er involveret i for at forbedre arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen. 

Arbejdsmiljø når et byggeri er færdigt: Drift og brug af den færdige bygning

Det er vigtigt, at man allerede fra første programmering tænker det fremtidige arbejdsmiljø ind. I kolonnen til højre finder du en introduktion til de krav, der stilles til blandt andet indretning af den færdige bygning.

CSR

CSR - Corporate Social Responsibility – er en række metoder til at rapportere og dokumentere din virksomheds indsats for den sociale bæredygtighed. Du kan bruge rapporteringen til at profilere din virksomhed kommercielt eller politisk.

Danske Arkitektvirksomheder er medlemmer af FNs Global Compact og af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar i Danmark. Vi anbefaler, at din virksomhed dokumenterer sin indsats for bæredygtighed, både hvad angår virksomhedens egen drift og effekterne af dens tjenesteydelser og produkter. 

FNs Global Compact og FNs 17 mål for bæredygtigudvikling

Ved at tilslutte sig Global Compact forpligter din virksomhed sig til at leve op til 10 principper, der tager udgangspunkt i FN og FN-organisationernes arbejde med menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljørettigheder og antikorruption. Med de 17 mål for bæredygtig udvikling er der defineret en bred palette af mål. Flere af dem har arkitektvirksomheder stor potentiel indflydelse på. 

Du finder FNs 17 mål for en bæredygtig udvikling her

Danske Arkitektvirksomheders CSR-værktøj

Vi har i samarbejde med en række af vores medlemsvirksomheder udarbejdet et værktøj til arkitektvirksomheder, der ønsker at systematisere virksomhedens arbejde med samfundsansvar. Værktøjet dækker fra ledelsens drøftelser af CSR-politik til rådgivning af bygherrer - og guider dig igennem CSR-arbejdet.

Tilgængelighed

Tilgængelighed er et nøglebegreb i arbejdet med at skabe bedre forhold, lige adgang og muligheder samt øget ligebehandling for personer med funktionsnedsættelser. 

Vi har samlet relevant information om lovgivning og anvisninger, tilgængelighedspolitik, FNs handicapkonvention og uddannelse og kurser.

Lovgivning og anvisninger

Der findes en række lovkrav, som skal overholdes indenfor tilgængelighedsområdet, og det gælder blandt andet Bygningsreglementet. Her finder du den lovgivning, der skal overholdes inden for tilgængelighedsområdet. Det handlet blandt andet om, at der til hver bolig eller anden enhed skal være adgang fra det fri eller at der skal være en vis bredde på indgange. Her finder ud også bekendtgørelser, vejledninger og tjeklister. 

Tilgængelighedspolitik

Her finder du information om tilgængelighedspolitikken, som er en del af arkitekt -og designbranchens sociale ansvar, ligesom at den er en del af organisationernes bæredygtighedspolitik, både hvad angår det sociale, økonomiske og miljømæssige aspekt. Tilgængelighed er nøglebegreber når der arbejdes med at skabe bedre forhold og adgang for personer med funktionelnedsættelser. Med tilgængelighed henvises der til, at personer med funktionsnedsættelser har samme muligheder og adgang til ydelser og informationer, som personer uden funktionsnedsættelse.

FNs handicapkonvention

Her kan du læse mere om hvilke punkter i FNs handicapkonvention, der har betydning for arkitektfaget. Artikler, der er relevante for arkitekter og arkitektvirksomheder, er fremhævet. Generelle principper, tilgængelighed, uddannelse, arbejde og beskæftigelse samt tilfredsstillende levestandard er nogle af de fremhævede punkter, som du kan læse mere om her.

Uddannelse og kurser

Her finder ud information om hvem der tilbyder kurser og materialer om tilgængelighed. SBi, Statens Bygningsinstitut, udbyder blandt andet kurser og en master uddannelse i netop tilgængelighed, ligesom der findes bøger og andet relevant materialer, henvendt til virksomheder.