Hvem kan blive medlem?

For at opnå og opretholde ordinært medlemskab af DANSKE ARK forudsættes:

 • At virksomheden er en privat rådgivende arkitektvirksomhed
 • At der i virksomhedens daglige ansvarlige ledelse indgår mindst en person der har været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år, hvoraf mindst to år som selvstændig eller som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed samt
 • har afgangseksamen på en af følgende uddannelser;
  • kandidat- eller bachelorniveau som arkitekt cand.arch. eller BA
  • kandidat- eller bachelorniveau som landskabsarkitekt eller -forvalter (cand.arch., BSc.arch., cand.hort.arch., BSc.hort.arch., cand.scient. eller BSc.scient.)
  • kandidatniveau som civilingeniør i arkitektur og design (Cand.polyt.) eller
  • bygningskonstruktør (professionsbachelor i bygningskonstruktion).
  • (Bestemmelsen inkluderer tilsvarende ældre uddannelsesmæssige benævnelser).
  • Arkitekter med andre EU-anerkendte arkitektuddannelser ligestilles med dansk uddannede, dog således at de ovennævnte fem års arkitektarbejde skal indeholde mindst to års beskæftigelse i Danmark.
  • at virksomheden tegner professionel ansvarsforsikring under DANSKE ARKs samarbejdsaftale med Tryg.

  Virksomheder, hvis leder endnu ikke opfylder ovennævnte beskæftigelseskrav, kan optages som associerede medlemmer og få samme medlemsfordele. Mere herom i afsnittet om associeringsordningerne.

  Det anbefales at læse om medlemsfordele og eksempler på kontingentberegning før man kontakter DANSKE ARK på telefon: 32 83 05 00 for eventuelle yderligere oplysninger.

  Siden senest redigeret af pkj den 2014-01-09


  Printed 25 jan 2015 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsfordele/Hvem_kan_blive_medlem.aspx

  Kontakt

  Paul K. Jeppesen
  Paul K. JeppesenSeniorkonsulent, cand.scient.pol.
  mail 
  pkj@danskeark.dk
  tel  32 83 05 08