Hvem kan blive medlem?

For at opnå og opretholde ordinært medlemskab af DANSKE ARK forudsættes:

 • At virksomheden er en privat rådgivende arkitektvirksomhed
 • At der i virksomhedens daglige ansvarlige ledelse indgår mindst en person der har været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år, hvoraf mindst to år som selvstændig eller som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed samt
 • har afgangseksamen på en af følgende uddannelser;
  • kandidat- eller bachelorniveau som arkitekt cand.arch. eller BA
  • kandidat- eller bachelorniveau som landskabsarkitekt eller -forvalter (cand.arch., BSc.arch., cand.hort.arch., BSc.hort.arch., cand.scient. eller BSc.scient.)
  • kandidatniveau som civilingeniør i arkitektur og design (Cand.polyt.) eller
  • bygningskonstruktør (professionsbachelor i bygningskonstruktion).
  • (Bestemmelsen inkluderer tilsvarende ældre uddannelsesmæssige benævnelser).
  • Arkitekter med andre EU-anerkendte arkitektuddannelser ligestilles med dansk uddannede, dog således at de ovennævnte fem års arkitektarbejde skal indeholde mindst to års beskæftigelse i Danmark.
  • at virksomheden tegner professionel ansvarsforsikring under DANSKE ARKs samarbejdsaftale med Tryg.

  DANSKE ARK er medlem af DI ( Dansk Industri). Det betyder at alle medlemmer af DANSKE ARK, som beskæftiger mere end 1 person, dvs. indehaveren, også indmeldes i DI ved indmeldelse i DANSKE ARK. Dermed opnår virksomheden også alle fordele ved medlemskab af DI

  Virksomheder, hvis leder endnu ikke opfylder ovennævnte beskæftigelseskrav, kan optages som associerede medlemmer og få samme medlemsfordele. Mere herom i afsnittet om associeringsordningerne.

  Det anbefales at læse om medlemsfordele og eksempler på kontingentberegning før man kontakter DANSKE ARK på telefon: 32 83 05 00 for eventuelle yderligere oplysninger. 

  Nærmere oplysninger om DI fås hos Ulrik Damm, DI, telefon 33 77 35 91

  Siden senest redigeret af pkj den 2015-01-28


  Printed 02 dec 2015 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsfordele/Hvem_kan_blive_medlem.aspx

  Kontakt

  Paul K. JeppesenChefkonsulent, cand.scient.pol.
  mail 
  pkj@danskeark.dk
  tel  32 83 05 08