Hvem kan blive medlem?

For at blive medlem af Danske Arkitektvirksomheder skal din virksomhed være en privat rådgivende arkitektvirksomhed. Blandt virksomhedens ledende medarbejdere skal mindst én have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år.

For at opnå ordinært medlemskab af Danske Arkitektvirksomheder skal følgende betingelser være opfyldt:

  • At virksomheden er en privat rådgivende arkitektvirksomhed
  • Blandt virksomhedens ledende medarbejdere skal mindst én have været fuldtidsbeskæftiget ved arkitektarbejde i mindst fem år, hvoraf mindst to år som selvstændig eller som ansvarlig leder i en arkitektvirksomhed samt har afgangseksamen på en af følgende uddannelser;

    - kandidat- eller bachelorniveau som arkitekt, landskabsarkitekt eller -forvalter (cand.arch., BA, cand.hort.arch.,BSc .hort.arch., cand.scient. eller BSc.scient.)

    - kandidatniveau som civilingeniør i arkitektur industrielt eller urbant og design (cand.polyt.), eller

    - bygningskonstruktør (professionsbachelor i bygningskonstruktion).

  • Arkitekter med andre EU-anerkendte arkitektuddannelser ligestilles med dansk uddannede, dog således at de ovennævnte fem års arkitektarbejde skal indeholde mindst to års beskæftigelse i Danmark.
  • at virksomheden tegner professionel ansvarsforsikring under DANSKE ARKs samarbejdsaftale med HDI Danmark.

DANSKE ARK er medlem af DI (Dansk Industri). Det betyder at alle medlemmer af DANSKE ARK, som beskæftiger mere end en person, dvs. indehaveren, også indmeldes i DI ved indmeldelse i DANSKE ARK. Dermed opnår virksomheden også alle fordele ved medlemskab af DI

Virksomheder, hvis leder endnu ikke opfylder ovennævnte beskæftigelseskrav, kan optages som B-associerede medlemmer og få samme medlemsfordele. Mere herom i afsnittet om associeringsordningerne.

Det anbefales at læse om medlemsfordele og eksempler på kontingentberegning før man kontakter DANSKE ARK på telefon: 32 83 05 00 for eventuelle yderligere oplysninger. 

Nærmere oplysninger om DI fås hos Ulrik Damm, DI, telefon: 33 77 35 91

Siden senest redigeret af Ulla Michael den 2015-12-23


Printed 24 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsfordele/Hvem_kan_blive_medlem.aspx

Kontakt

Klaus JuelkertMedlemsadministrator
mail 
kj@danskeark.dk
tel  32 83 05 00