Alt om medlemskab

Vi skal hermed takke for din interesse for medlemskab af
DANSKE ARK.

Til brug ved indmeldelse kan følgende materiale læses her:

Ved ansøgning om medlemskab bedes følgende materiale indsendt til DANSKE ARK i udfyldt stand:

Se i menuen til venstre under afsnittet Indmeldelseblanketter.

Obligatorisk ansvarsforsikring

DANSKE ARK har indgået samarbejdsaftale med Tryg om obligatorisk ansvarsforsikring. Aftalen betyder, at alle medlemmer af DANSKE ARK skal være omfattet af ordningen fra medlemskabets ikrafttræden. For nærmere orientering om de mange fordele ved den fælles forsikringsordning læs mere i afsnittet i menuen til venstre der hedder: Ansvarsforsikring - medlemmer.

Nye medlemmer, der hidtil har været kunder i andre forsikringsselskaber, skal opsige nuværende forsikring og anmode om bekræftelse fra forsikringsselskabet på opsigelsen og forsikringens ophørsdato. Hvis der skønnes behov herfor, kan opsigelsen af nuværende forsikring betinges af optagelse i DANSKE ARK med forbehold for tilbagekaldelse af opsigelsen. Ved indmeldelse i DANSKE ARK accepterer andre forsikringsselskaber normalt, at de gældende opsigelsesregler fraviges.

Overgang til DANSKE ARKs forsikringsordning indebærer, at den løbende ansvarsforsikring overgår til DANSKE ARK/Tryg -ordningen samtidig med ophør af nuværende løbende ansvarsforsikring. Der vil derfor være fuld dækning trods forsikringsskift.

Projektforsikringer berøres ikke af medlemskabet og vil også efter indmeldelsen kunne tegnes efter eget valg af forsikringsselskab. Ved tegning i Tryg sikres dog altid, at vilkårene opfylder DANSKE ARKs krav.

Bemærk: medlemmer opnår også op til 36,25 pct. rabat på andre forsikringer, når disse frivilligt tegnes i Tryg. Besparelsen gælder både virksomhed, indehavere og medarbejdere.

Vi ser frem til at modtage ovennævnte materiale og glæder os til at byde virksomheden velkommen som nyt medlem af DANSKE ARK.

Siden senest redigeret af pkj den 2011-01-17


Printed 26 nov 2015 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsfordele/Alt_om_medlemskab.aspx

Kontakt

Paul K. JeppesenChefkonsulent, cand.scient.pol.
mail 
pkj@danskeark.dk
tel  32 83 05 08