WALK & TALK CIRCLES

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Zoffmannholm Landskabsarkitekter

Midt i erhvervsområdet Lautrupparken i Ballerup findes et net af stier og udendørs opholdsområder, som kaldes 'Walk & Talk Circles'. De udendørs faciliteter gør det muligt for de omkringliggende virksomheder at rykke deres møde- og læringsaktiviteter ud i naturen. Bag udviklingsprojektet står Zoffmannholm Landskabsarkitekter, Arkitekt MAA Sofie von der Pahlen og Co-Creative i et tæt samarbejde med Ballerup Kommune, Nordea Liv & Pension, Tryg og Zenzo Group.

"I Ballerup satser vi på mennesker og sundhed. Og med dette spændende initiativ styrker vi det lokale erhvervsliv ved at stille nogle rammer til rådighed, som øger medarbejdernes sundhed og trivsel."
Jesper Würtzen, Borgmester Ballerup Kommune, Ballerup Kommune 2014

BRANDING & SUNDHED

Projektet Walk & Talk Circles er udformet i Lautrupparken i Ballerup med et ønske om at integrere mere motion og bevægelse blandt de ansatte i de omkringliggende erhvervsvirksomheder. På længere sigt er ønsket at være med til at forebygge stress og livsstilssygdomme. Det fortæller borgmester i Ballerup  Kommune, Jesper Würtzen, i en midtvejsevaluering af udviklingsprojektet foretaget af Arkitekt MAA Sofie von Der Pahlen, ZoffmannHolm Landskabsarkitekter og Co-Creative for Ballerup Kommune i 2014.

TILGÆNGELIGHED & REKREATIVITET

Udover ønsket om at få flere medarbejdere op af stolene i arbejdstiden har projektet allerede skabt stor social værdi. De ansatte i området omkring Lautrupparken fortæller i midtvejsevalueringen foretaget fra 2013-2014, at de har brugt Walk & Talk-ruterne flittigt det første år. 
Respondenterne i midtvejsevalueringen er generelt kommet med meget positive tilbagemeldinger og betegner ruterne, som en 'uformel mødeform', der bidrager til rolig stemning, fordrer til dybere samtaler og gør det nemmere at opbygge sociale relationer. Derudover oplever medarbejderne, at muligheden for at holde møder i naturen har bidraget til et bedre og mindre stresset arbejdsmiljø.

Walk & Talk Circles, Zoffmannholm Landskabsarkitekter.
Foto: Zoffmannholm Landskabsarkitekter

OM PROJEKTET

Udviklingsprojektet Walk & Talk Circles blev igangsat tilbage i 2012 og har til formål at teste muligheden for at rykke erhvervsaktiviteter ud i naturen. Projektet planlægges at skulle videreudvikles helt frem til 2020, med undersøgelse af de mere sundhedsfremmende kvaliteter og aktivitetsmuligheder, som projektet tilbyder. Landskabet indeholder fem forskellige ruter, der strækker sig over syv kilometer med distancer fra 0.5 til 2 kilometer. Undervejs på stisystemerne er der etableret 'pit-stops' for kortere ophold, der med forskellige funktioner understøtter forskellige møde- og dialogsituationer til gav for medarbejderne i området.

Læs mere om Walk & Talk Circles på Zoffmannholm Landskabsarkitekter's hjemmeside