VANDHUSET

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Hovedkontoret for DANVA i Skanderborg 'Vandhuset' er designet af AART architects i en tæt dialog med brugerne. Bygningens arkitektoniske udformning er skabt ud fra ønsket om at understøtte foreningens miljømæssigt bæredygtige værdigrundlag og samfundsengagerede vidensfundament.

71% af de ansatte mener, at de arkitektoniske rammer har bidraget til et tættere arbejdsfællesskab. Visionen om at brande DANVA gennem arkitektur og landskab med lokal afledning af regnvand er ifølge virksomhedens medarbejdere lykkedes. Det viser en evaluering af Vandhuset's sociale performance foretaget af AART architects.

BRANDING & REGNVANDSHÅNDTERING

I Vandhusets design findes en lang rækker klimatilpassede løsninger integreret i designet bl.a. fokuseret på lokal afledning af regnvand, også kaldet 'LAR-løsninger', som aflaster kloaksystemerne, forøger grundvandsressourcerne og bidrager til biodiversitet. Derudover er bygningen opført til energiklasse 1 med et ekstremt lavt energiforbrug. En evaluering af Vandhusets sociale performance, foretaget af AART architects et år efter Vandhuset blev taget i brug, viser, at medarbejderne generelt er meget tilfredse med domicilets udformning. Mange af de arkitektoniske intentioner er blevet indfriet, - i særdeleshed ønsket om at brande foreningens vidensgrundlag. 71% af de ansatte oplever, at bygningen brander foreningen tilfredsstillende og 15%, at foreningen brandes helt perfekt.

INDEKLIMA & LIVSKVALITET

Vandhuset's sociale performance er helt i top i flere henseender. Ifølge evalueringen foretaget af AART Architects i 2011 oplever 71% af de ansatte, at arkitekturens visuelle forbindelser mellem etager og det centrerede atrium i høj grad bidrager til et tæt arbejdsfællesskab. 57% af de ansatte oplever derudover, at bygningen har perfekte akustiske og dagslysmæssige forhold i både møderum, kontorer og atrium.

Vandhuset, AART architects. Foto: Thomas Mølvig.
Foto: Thomas Mølvig

OM PROJEKTET

Fortællingen om DANVA's arbejde med vand- og spildevandsforsyning kommer til udtryk gennem flere tiltag til lokal afledning af regnvand i Vandhuset. Udover at aflaste lokalområdets kloakker har alle husets klimatilpassede løsninger et demonstrationsformål for besøgende, der kommer i huset, som en klar indikator for, hvilke værdier DANVA står for. Bygningens ydre består af horisontale glaspartier og metalplader med pixelerede perforeringer, der på afstand træder i karakter som bølgede 'vandmotiver'. Bygningens indre er organiseret omkring et centralt atrium, hvor der skabes visuel kontakt mellem etagerne og bygningens socialt og miljømæssigt bæredygtige budskab forankres.

Læs mere om Vandhuset på AART architect's hjemmeside