SOLHUSET

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Adam Mørk

Solhuset i Hørsholm er en børnehaveinstitution, som sætter fokus på lys, klima og trivsel. Huset er bygget efter 'Aktivhus-princippet'. Dette betyder blandt andet, at huset aktivt producerer energi, har et sundt indeklima med et stort indtag af dagslys og tager hensyn til miljøet, f.eks. i håndteringen af drikke- og spildevand og i valget af materialer. Bygningen er tegnet af Christensen & Co Arkitekter og Kragh & Berglund Landskabsarkitekter.

"En børneinstitution, hvor arkitektur og et godt energidesign giver en overproduktion af energi fra vedvarende energikilder, mens indeklimaet tilgodeses med masser af dagslys og frisk luft. Dermed bidrager byggeriet positivt på smukkeste vis både til børnenes trivsel, leg og læring såvel som til miljøet."
Magasinet Byggeri, Årets Bedste Byggeri 2011

SUNDHED & CO2-AFTRYK

Børnehaven Solhuset giver institutionens børn muligheden for at bevæge og opholde sig i et sundt hverdagsmiljø, hvor de lærer om, hvordan man kan leve i synergi med natur og miljø. Ifølge Rambøll er bygningen CO2-neutral og selvforsynende med energi vha. passiv solenergi fra vinduer, jordvarme, solfangere og solceller. Betongulve og vægge fungerer desuden som termisk masse, der kan oplagre den overskydende varme fra solfangerne på taget. Bygningen opfylder kravene i energiklasse 1 alene ved sit design, - det vil sige før solceller og solpaneler medregnes.

"Ifølge forskning fra Danmarks Tekniske Universitet stiger børns indlæringsevne med op til 15%, hvis der sikres et godt indeklima med dagslys og frisk luft. Dagslys og ventilation nedsætter ikke bare risikoen for astma og allergi, men er med til at stimulere børnenes motivation og muskelkoordinering, så de får nemmere ved at koncentrere sig om deres leg."
VELUX Pressecenter, 11. Maj 2011

DAGSLYS & INDEKLIMA

Børneinstitutionen Solhuset har ifølge Rambøll et sundt indeklima og forsynes med frisk luft, som cirkuleres optimalt i bygningen ved hjælp af varierende loftshøjder og strategisk placerede tagvinduer. Institutionen har mere end 3 gange så meget dagslys som Bygningsreglementet kræver.

Solhuset, CCO & Kragh&Berglund. Foto: Adam Mørk.
Foto: Adam Mørk

OM PROJEKTET

Solhuset er et eksempel på, at funktionel og oplevelsesrig arkitektur kan integreres med energioptimerende og klimatilpassede løsninger. Institutionen er udformet med et særligt fokus på et sundt indeklima, som opretholdes af både naturlig og mekanisk ventilation, automatisk solafskærmning og en høj grad af dagslysindtag i alle rum. Ønsket har været at skabe et miljø, hvor børnene dagligt opholder sig i et sundt indeklima og samtidig er i god kontakt med naturen.

Læs mere om Solhuset på Christensen & Co Arkitekter's hjemmeside