SDU - CAMPUS KOLDING

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Jens Markus Lindhe

Campus Kolding rummer Syddansk Universitets afdeling for kommunikation, sprog, kultur og design. Uddannelsesinstitutionen er placeret centralt i Kolding tæt på både havn og banegård, samt de nærliggende institutioner Kolding Designskole og International Business College Kolding, ud mod Kolding Å. Bag designet står Henning Larsen Architects.

75-80% af en bygnings energiforbrug fastlåses allerede i de tidligste designfaser. Alle energioptimerende tiltag hos Kolding Campus har derfor været afgørende designfaktorer gennem hele designprocessen og gjort bygningen til Danmarks første universitetsbyggeri, der overholder kravene i Energiklasse 1.

ENERGIOPTIMERING & INDEKLIMA

SDU Kolding Campus er det første uddannelsesbyggeri i Energiklasse 1 i Danmark ifølge Bygningsstyrelsen. Bygningen bruger 38 kWh/m2/år, hvilket svarer til 20-25% mindre energi end tilsvarende bygninger med samme funktion og størrelse. Det lave energiforbrug skyldes bl.a. 400 m2 anlagte solceller, anvendelse af grundvand til temperaturregulering, samt et minimalt behov for belysning grundet bygningens intelligente facadedesign. Bygningens form og konstruktion er designet for at optimere bygningens passive egenskaber. Eksempelvis er bygningen roteret, så alle facader opnår maksimalt dagslysindfald, og bygningens atrium anvendes til naturlig ventilation og nattekøling.
Hos SDU Kolding Campus reguleres både dagslys og indeklima vha. 1600 trekantede, automatisk bevægelige facadeelementer i stål. Den bevægelige facade giver bygningen et dynamisk udtryk, og medvirker til at sikre optimale dagslysforhold og et behageligt indeklima.

VIDENDELING OG SAMHØRIGHED

SDU Kolding Campus’ rumfordeling er organiseret med et særligt fokus på at understøtte vidensdeling og socialt samvær på tværs af alle afdelinger. Derfor er der etableret 'krydsfelter' mellem undervisere, forskeres og studerendes daglige ærinder på de forskellige etager. Dette har ifølge Henning Larsen Architects været med til at styrke fællesskabet og samhørigheden blandt de forskellige brugere af uddannelsesinstitutionen.

SDU - Campus Kolding, Henning Larsen Architects. Foto: Hufton Crow.
Foto: Hufton Crow

OM PROJEKTET

SDU Campus Kolding er formet som en trekant og beklædt med en dynamisk facade, der består af mobile ståltrekanter, som sikrer et optimalt indtag af dagslys og et komfortabelt indeklima. Indvendigt findes en inddeling i fem etager med et centreret atrium, hvor trapper og gange forskyder sig ind mellem hinanden og skaber et dynamisk arbejds- og studiemiljø. SDU Kolding Campus er blevet Koldings nye bæredygtige vartegn og har høstet stor ros i både ind- og udland for fusioneringen af den opsigtsvækkende arkitektur og det intelligente energidesign.

Læs mere om SDU Campus Kolding på Henning Larsen Architect's hjemmeside