PSYKIATRISK AFDELING ESBJERG

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Niels Nygaard

Siden udvidelsen og ombygningen af Psykiatrisk Afdeling Esbjerg i 2014 er det lykkedes at nedbringe brugen af tvang og fikseringer markant. Arkitekterne bag projektet er Arkitema Architects.

"I Region Syddanmark har de på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg haft stor succes med at nedbringe tvang. Opskriften er nye fysiske rammer med masser af gennemsigtighed, mere motion og investering i sansestimulerende redskaber."
Psykiatrien i Region Syddanmark 2015

LIVSKVALITET & SUNDHED

Sammenlignes perioden januar til august 2014 med samme periode i 2015 efter Psykiatrisk Afdeling Esbjerg's overflytning til de nye faciliteter, ses markante fald indenfor anvendelsen af tvangsforanstaltninger på afdelingen. Ifølge Psykiatrien i Region Syddanmark er antallet af fikseringer faldet med 69,9 %, lange bæltefikseringer over 48 timer faldet med 85,7% og antallet af gange, der er udleveret beroligende medicin faldet med 61,4%. Forbedringerne på afdelingen kan tilskrives en kombination af overflytningen til de nye fysiske rammer, samt satspulje-projektet 'Nedbringelse af tvang i psykiatrien', der har muliggjort indførelsen af mere motion og investering i sansestimulerende redskaber på afdelingen.

DAGSLYS, UDSYN & TILGÆNGELIGHED

Ifølge Psykiatrien i Region Syddanmark har både patienter og medarbejdere på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg oplevet den positive effekt af de nye fysiske rammer. De transparente gangarealer har sammen med udsigt til grønne arealer fra lokalerne skabt større tryghed og ro blandt patienterne. Samtidig har de ansatte fået styrkede relationer til både patienter og kollegaer, specielt på tværs af interne afdelinger, da de nye rammer gør det muligt at bistå med forskellige kompetencer samtidig.

“Nu kan de skærmede patienter selv gå ud i gården døgnet rundt, for personalet kan stadigvæk se dem inde fra vagtstuen. Vores personale er meget mere synligt nu, hvor der er så meget glas, og det oplever vi også, giver patienterne en ro og en tryghed,”  udtaler Anne-Grete Borch Lauridsen, afdelingsleder hos Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, i et interview med Psykiatrien i Region Syddanmark i september 2015.

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, Arkitema Architects.
Foto: Arkitema Architects

OM PROJEKTET

Psykiatrisk Afdeling Esbjerg er blevet beriget med en omfattende udvidelse og ombygning af deres eksisterende faciliteter med fokus på tryghed, overblik og bløde overgange. Afdelingen er blevet åbnet op med fælles gangarealer og skillevægge af glas og har fået en ny sportshal, da fysisk aktivitet er et centralt element for afdelingens forebyggelse af tvang. Hele udvidelsen og ombygningen af den eksisterende afdeling er baseret på ønsket om at videreføre den originale disponering af bygningerne, hvorfra de nye sengeafdelinger er forbundet med hovedbygningen, der rummer alle fælles- og aktivitetsrum. De nye tilbygninger er med til at skabe en kompakt struktur, hvorfra de forskellige afsnit lukker sig om grønne gårdrum, skaber intimitet for patienter og udsyn for personalet.

Læs mere om Psykiatrisk Afdeling Esbjerg på Arkitema Architects' hjemmeside