KMC NORDHAVN

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Adam Mørk

Miljøcenteret KMC Nordhavn, også kaldet 'Kamelen', er den første bygning i Danmark, der er bæredygtighedscertificeret efter den danske version af DGNB for kontor- og erhvervsbygninger. Bag designet står Christensen & Co Arkitekter.

"Alle typer bæredygtighed er tænkt ind i projektet, herunder deponering, klimatilpasning og udvidelse af bydelen. KMC Nordhavn er et nyskabende projekt, der understreger visionen for det fremtidige København."
Ayfer Baykal, Teknik- og Miljøborgmester, Københavns Kommune 2013

ENERGIOPTIMERING & REGNVANDSHÅNDTERING

Kamelen er klassificeret som lavenergiklasse 1 og er samtidig en 0-energi-bygning, hvilket betyder, at det årlige elbehov til bygningsdrift dækkes af lokal elproduktion. Dette skyldes en energieffektiv varmeproduktion til rumopvarmning og brugsvand, som bl.a. forsynes vha. solfangere til vandopvarmning og en varmepumpe, der er koblet til et jordvarmeanlæg. På bygningens grønne tag, der tilbageholder regnvand, optager CO2 og beskytter tagmembranerne, findes både opholdsterrasser, samt 140 m² solceller og et 10 m² solfangeranlæg, hvis elproduktion dækker det årlige energibehov til bygningsdrift. 

INDEKLIMA & DAGSLYS

Dagslysforhold er et centralt element i designet af 'Kamelen'. Med store, højtsiddende vinduer i facaden og ovenlysvinduer i taget skabes et lyst arbejdsmiljø med et minimalt behov for kunstig belysning. Derudover er bygningen udelukkende udstyret med energisparende inventar og indeklimavenlige materialer. Bygningen er desuden indrettet fleksibelt, så den efter endt brug som depot for forurenet jord, kan opnå en ny funktionalitet, f.eks. til offentlige og kulturelle formål, når den nye bydel i Nordhavn står færdig.

KMC Nordhavn, CCO. Foto: Adam Mørk.
Foto: Adam Mørk

OM PROJEKTET

Miljøcenteret KMC Nordhavn driver dagligt depotet for forurenet jord i Nordhavn, hvor en hel ny bydel i København etableres i de kommende år. Bygningen huser administration, mandskabsbygning og tilhørende værksteder. Gennem sit siksakkede forløb, de industrielle facader af cortenstål og det beplantede tag, markeres områdets landskabelige og maritime kvaliteter. Bygningens DGNB-certificering indikerer, at bæredygtighed er implementeret i både økonomiske, sociale, miljømæssige, tekniske og processuelle henseender. KMC Nordhavn står derfor som et stærkt forbillede for bæredygtig byudvikling.

Læs mere om KMC Nordhavn på Christensen & Co Arkitekter's hjemmeside