FREDENSBORG SKOLE VILHELMSRO

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Adam Mørk

Fredensborg Skole Vilhelmsro er tegnet af RUBOW arkitekter og ligger der, hvor skoven møder det åbne landskab på kanten af landsbysamfundet og det omgivende landskab. Skolen er både grøn i ånd og arkitektur og vokser henover den kuperede naturgrund, som en oversættelse af skoven. Bag skolens landskabsarkitektur står Lassen Landskab A/S.

"En gennemsnitlig dansk kommune har potentiale for at skære mindst 20 procent af sin varmeregning ved hjælp af varmepumper. [...] Vilhelmsro Skolen har vist, at man kan opnå store besparelser ved at bruge grøn varmeteknologi." 
Peter Viking, Ekspertisechef, NIRAS 

LIVSCYKLUS & INDEKLIMA

I Fredensborg Kommune har det været en ambition, at Fredensborg Skole Vilhelmsro skulle være et miljømæssigt bæredygtigt forbillede for fremtidige skolebyggerier. Af denne grund er der indtænkt en lang række klimatilpassede løsninger i designet. Ifølge Fredensborg Skole Vilhelmsro opfylder de kravene til lavenergiklasse 1, da energibehovet til opvarmning er så minimalt, at der store dele af året, ikke er behov for traditionel opvarmning. Ifølge NIRAS, der har været samarbejdspartner på projektet, opvarmes bygningerne primært ved hjælp af et jordvarmeanlæg, der også anvendes som gulv- og luftkøleanlæg i sommerhalvåret. Her har man udnyttet de store engarealer omkring skolen til at nedgrave 13 kilometer jordslanger, der optager energi fra jorden. Derudover er der udpræget grad brugt genanvendelige materialer i byggeriet, såsom facadebeklædning af træ og europæisk skifer. På skolens idrætshal er der etableret et solvarmeanlæg, som leverer varme til omklædningsfaciliteterne.

 REGNVANDSHÅNDTERING

Det eksisterende naturindhold i området bestående af skov og eng er i høj grad bevaret og optimeret. Udover anlæggelse af grønne tage, opsamles der ifølge RUBOW arkitekter også regnvand til lokal nedsivning ved hjælp af en nyanlagt regnvandssø, som sikrer tilførsel til grundvandsdepoterne. Regnvandsopsamlingen er desuden blevet et central læringselement i natur og teknik.

Fredensborg Skole Vilhelmsro, Rubow Arkitekter. Foto: Rune Johansen.
Foto: Rune Johansen

OM PROJEKTET

Ophold i grønne områder sænker menneskers stressniveau markant og giver bedre velbefindende uanset køn, alder, socioøkonomi eller diagnose. Ifølge en Phd-afhandling fra 2012 af landskabsarkitekt, Lene Lottrup, bidrager grønne uderum til en mere tilfredsstillende og mindre stresset arbejdsdag. Alene udsigten til grønne områder giver mere trivsel og mindre stress end en udsigt til bygninger. RUBOW arkitekter, som har tegnet skolen, har brugt natur og bevægelse som designparametre til at skabe fokuserede og afklarede rumligheder, som præcise rammer omkring intime og hjemlige situationer. Bygningernes fortætninger skaber lysninger og høj aktivitet i skovbunden med plads til fordybelse i trækronerne. Som kontrast til skolen, ligger 'Vildengen' med plads til bevægelse ovenpå skolens store jordvarmeanlæg. Skolen står ’på tæer’ og sikrer tilgængelighed til områdets rige natur for både børn og lokalsamfund.

Læs mere om Fredensborg Skole Vilhemsro på RUBOW arkitekter's hjemmeside