FØDEVAREBYGNINGEN KU SCIENCE

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Jens Markus Lindhe 

Instituttet for Human Ernæring og Fødevareviden på KU Science har fået nye forskerkontorer, laboratorier og mødefaciliteter. Bygningen blev åbnet i efteråret 2014, og Pia Wiberg fra ZESO Architects og Per Zwinge fra Rambøll har stået for design og udvikling af byggeriet. Bygningen er placeret centralt i Frederiksbergs bybillede og indpasser sig i det grønne Frederiksberg Campus område.

"Den nye Fødevarebygning er CO2-neutral og selvforsynende med energi, bl.a. baseret på naturlig ventilation og varmegenvinding. Den er et usædvanligt flot eksempel på statsligt byggeri, der viser vejen og demonstrerer, at smukt byggeri og et bevidst energidesign kan gå hånd i hånd og skabe en overbevisende og oplevelsesrig helhed."
Frederiksberg Kommune, præmiering for godt og smukt byggeri 2015

BRUGERINDDRAGELSE & VIDENSDELING

Fødevarebygningen er udviklet i tæt dialog med brugerne fra Institut for Humanernæring og Institut for Fødevarevidenskab, og det har resulteret i et byggeri hvor brugerne er i centrum. Bygningens rumlige organisation og indretning er med til at understøtte vidensdeling mellem forskere og studerende. Arne Astrup, institutleder på Institut for idræt og Ernæring på Københavns Universitet, udtaler: ”Nu bevæger vi os rundt i huset til hinanden, i stedet for at ringe eller maile, som vi gjorde tidligere.”

BÆREDYGTIGHED & CO2-AFTRYK

I projekteringen af Fødebygningen er der bevidst arbejdet med bæredygtighed og energioptimering, hvor den arkitektoniske udformning og energiforsyningen er udviklet som en symbiose mellem et passivkoncept og lavenergikoncept. Bygningen opfylder i dag energiklasse 2015 og er selvforsynende med varme. 85 m2 solceller på bygningens tag producerer 11.720 kWh/år og forsyner dermed bygningens varme- og kølesystemer med alt det elektricitet, de behøver til drift. Hele bygningens varme- og elforsyning til varmepumper er CO2 neutrale. 

Fødevarebygningen KU Science, ZESO Architects & Rambøll. Foto: Jens Markus Lindhe for Zeso
Foto: Jens Markus Lindhe for Zeso

OM PROJEKTET

Fødevarebygningen på KU Science supplerer en eksisterende laboratoriebygning på 10.000 m2 og fremstår med sine velproportionerede murede facader, som et karakterfuldt element i det samlede campus anlæg LIFE på Frederiksberg i København. I designet er der lagt vægt på velproportionerede kontorer, et stort indtag af dagslys og i særdeleshed fleksibel indretning. Kunstneren Michael Mørck har indgået i tæt samarbejde med arkitekter og brugere i udformningen af bygningsintegreret kunst, bl.a. de indvendige vægge, som udskiller bygningens lokaler fra det centrale atrium. Bygningens interiør bidrager til et visuelt inspirerende forskningsmiljø og får Fødevarebygningen til at fremstå både robust og forfinet med kontrastfulde materialer, som beton, glas og birkefinér.

Læs mere om Fødevarebygningen KU Science på ZESO Architects' hjemmeside