FN BYEN

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Adam Mørck

I Københavns nye bydel ved Indre Nordhavn ligger FN Byen, som det første færdige erhvervsbyggeri ud af en lang række planlagte kontorbygninger, boliger og parkområder med fokus på bæredygtighed og klimatilpasning. Domicilet er tegnet af 3XN og udearealerne omkring bygningen af Schønherr A/S.

I FN Byen er grønne løsninger indtænkt i alle aspekter af bygningens levetid. Bl.a. forbruges 55% mindre energi i domicilet end i almindelige kontorbygninger af samme størrelse.

ENERGIOPTIMERING & INDEKLIMA

På trods af sit imponerende ydre forbruger FN Byen mindre energi end minimumskravet for lavenergiklasse-bygninger. Det årlige energiforbrug på 50 kWh/m2 holdes bl.a. nede ved hjælp af anlagte solceller på taget, som mindsker elektricitetsforbruget med 30%. Derudover er der etableret solskærme på bygningens facader, samt et nedkølingssystem med havvand, der mindsker energiforbruget yderligere og opretholder et behageligt indeklima. Ifølge UN City Copenhagen er disse tiltag afgørende for, at bygningen bruger 55% mindre energi end forventet i en bygning af samme størrelse.

CO2-AFTRYK

Ud over FN Byens ekstremt lave energiforbrug per kvadratmeter, er alle elementer og materialer produceret indenfor 800 kilometers afstand fra bygningens placering. Dette tiltag er ifølge UN City Copenhagen fortaget for at sikre en minimal CO2-emission under bygningens opførsel. Derudover er bygningen bevidst placeret tæt på offentlige transportmidler for at mindske behovet for bilkørsel til og fra bygningen.

REGNVANDSHÅNDTERING

3 millioner liter regnvand afledes årligt fra brønde og rør på FN Byens tage og anvendes til toiletskyl. Dette genbrugstiltag har sammen med innovative toiletter og vandhaner ifølge UN City Copenhagen været med til at nedsætte bygningens årlige vandforbrug med 60%.

OM PROJEKTET

FN Byen er designet af 3XN i et tæt samarbejde med ingeniørfirmaet Orbicon og indeholder kontorlokaler og konferencefaciliteter til mere end 1.500 ansatte. Bygningen består af otte forgrenede kontorafdelinger, som alle samles i en centreret hovedbygning. Her ved bygningens hjerte, udspringer det daglige liv fra et åbent atrium og et centralt trappesystem, der forgrener sig ud i forskellige afdelinger og fra luften får domicilet til at tage sig ud som en hvid stjerne. Høje krav til både sikkerhed og tilgængelighed har, sammen med ønsket om at skabe en ikonisk bygning, der udtrykker FN's værdier, været helt afgørende designfaktorer. Af denne grund har de mange klimatilpassede og energioptimerende løsninger, herunder bl.a. etablerede solceller, solfangere, regnvandsindsamling, kølesystemer med havvand og beplantede tagarealer, været tænkt ind i alle aspekter af huset.

Dispositionen omkring FN Byen er designet af landskabsarkitekterne Schønerr A/S og omhandler bl.a. promenader, taghaver og udearealer, der alle er designet i forhold til de høje, internationale krav, som FN Byen skal opfylde. Promenaden rundt om bygningen består af en betonbelægning og bånd af brosten, hvor siddeplinte og de 60 flagstænger, som repræsenterer alle nationer i FN, er placeret. Op mod hovedindgangen ved FN Byen er der placeret piletræer og siddeplinte, og bygningens taghave består af et trædæk, som kanter sig hen over taget, ender i en trappe og lander på FN Byen's promonad. Her peger spidsen af øen ud mod havnen med en fantastisk udsigt over havet.

Læs mere om 3XN og FN Byen