DTU COMPUTE

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch & Signe Moeslund Mains

Foto: Adam Mørk

DTU Compute arbejder med grønne, bæredygtige løsninger fra gulv til loft. Åbne gangbroer og indendørs beplantning er med til at sikre trivsel, social interaktion og et sundt indeklima. 

En stærkt optimeret klimaskærm, et hybridventilationssystem og en høj dagslysudnyttelse er svaret på, hvordan 0-energibygningen DTU Compute kan være 100% selvforsynende.

IDENTITET, DAGSLYS & CO2-AFTRYK

Arkitekturen integrerer en lang række klima-,konstruktions- og energitekniske tiltag hos DTU Compute. Bl.a. hjælper de 30 træer, som er anlagt i bygningens stueetage, bygningen til at ånde. Træerne renser luften, giver skygge og forbedrer akustikken. Et hybrid ventilationssystem sørger desuden for, at bygningen bruger 95% mindre energi end ved brug af et traditionelt ventilationssystem. Ventilationssystemet er sammen med det såkaldte 'super-light concrete', der er anvendt i bygningens konstruktion for at mindske bygningens CO2-aftryk, selvfølgelig udviklet af forskerne på DTU. 

I DTU Compute har man desuden formået at integrere de mange avancerede tekniske løsninger i en helstøbt og oplevelsesrig arkitektonisk udformning, der indpasser sig flot blandt de eksisterende bygninger i campus-området. I forbindelse med tildelingen af Lyngby-Taarbæk Kommune's Arkitekturpris 2015 til teamet bag DTU Compute, udtaler dommerkomitéen:
"DTU har med denne bygning udvist et meget stort engagement i at opnå arkitektonisk vellykkede nybyggerier i forbindelse med fortætning af området og i respekt for DTU´s eksisterende bygninger og helhedsplan."

ENERGIOPTIMERING & REGNVANDSHÅNDTERING

DTU Compute bruger overskudsvarmen fra resten af DTU Campus med et intelligent ventilationsanlæg, der kan varmegenvinde op til 70%. Det restende behov for elektricitet og ventilation opnås gennem anlagte solceller på bygningen. I bygningen opsamles der desuden regnvand i nedgravede regnvandsbeholdere, som anvendes til vanding af træer og toiletskyl i bygningen. Alle disse tiltag er med til at gøre DTU Compute til en '0-energibygning', hvilket vil sige, at alt energi til bygningsdrift dækkes af lokal energiproduktion.

DTU Compute, CCO & Kragh&Berglund. Foto: Adam Mørk.
Foto: Adam Mørk

OM PROJEKTET

DTU Compute er tænkt som et 'mikro-campus' med faciliteter til både undervisning, sociale møder, forskning, udstilling og administration. Bygningen bryder med DTU’s klassiske normhuse i gule mursten og sort træ fra 1960-erne med mange transparente flader mellem både lokaler, gangarealer og fællesrum. Bygningen indeholder nye muligheder for tværvidenskabeligt arbejde, undervisning og social interaktion, med åbne gangbroer, som skaber et levende bevægelsesforløb på tværs af alle etager med kig til fællesområder og beplantning i stueetagen. Det indre landskab tager sig ud som en frodig oase med velvoksne træer, som fylder rummene og forbedrer indeklimaet ved at rense luften, absorbere varme om sommeren og tilføre fugt om vinteren.

Læs mere om DTU Compute på Christensen & Co Arkitekter's hjemmeside