Det Moderne Tanghus

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Helene Høyer Mikkelsen

Det Moderne Tanghus er designet af tegnestuen Vandkunsten og bygger på Læsøs flere hundrede år gamle tradition, hvor tang anvendes til tagbeklædning. I en moderne nyfortolkning vidner huset om en kultur, der siden 1200-tallet har præget byggetraditionen på øen.

Tang er et materiale med fantastiske egenskaber, såsom lang levetid og stærk isoleringsevne, og så er det naturligt imprægneret mod råd. Det Moderne Tanghus på Læsø har et negativt CO2-aftryk, overholder energikravene for 2020 og vidner samtidig om øens 800 år gamle byggetradition.

INDEKLIMA & ENERGIOPTIMERING

Fortidens byggeteknikker er indpasset i en moderne fortolkning. Her er tang anvendt som både tag- og vægisolering i moderate tykkelser, i modsætning til de historiske tanghuse på Læsø, hvor tangen anvendtes til op mod en meter tyk tagbeklædning.

Den anvendte tang er ifølge RENOVER et bæredygtigt materiale i flere henseender: Det har lang levetid, en god isoleringsevne, gode akustiske egenskaber, er naturligt imprægneret mod skadedyr og har svært ved at brænde. Det naturlige materiale giver desuden huset en åndbarhed og sikrer et godt indeklima året rundt. Af denne årsag har huset ligeledes et ekstremt lavt energiforbrug og overholder energikravene for 2020. 

CO2-AFTRYK & RESSOURCEUDNYTTELSE

Livscyklusberegninger viser ifølge Tegnestuen Vandkunsten, at tanghuset har et negativt CO2-aftryk. Det vil sige, at der akkumuleret mere CO2 i huset end der er brug på opførsel og transport af materialer. Derudover vidner huset om tangs potentiale, som et alternativt bæredygtigt materiale til mere konventionelle byggematerialer, der kræver store mængder energi både at forarbejde og vedligeholde.

”Det moderne tanghus på Læsø er ikke blot en fortælling om den fornyede anvendelse af et bemærkelsesværdigt materiale på et særegent sted med en højst usædvanlig bygningshistorie. Det er også en krystalkugle, der indfanger og belyser mange af de væsentligste problemstillinger, som byggeriet står overfor i dag.”
Søren Nielsen, arkitekt MAA, partner hos Vandkunsten

Det Moderne Tanghus, Vandkunsten. Foto: Helene Høyer Mikkelsen.
Foto: Helene Høyer Mikkelsen

OM PROJEKTET

Det Moderne Tanghus blev et eksperimentelt byggeri, der giver et bud på, hvordan man kan bruge ålegræs som byggemateriale på en moderne måde, der respekterer den lokale tradition. Gamle teknikker er taget i brug og fortolket ind i huset, der er opført i træ og beklædt og isoleret med tangelementer, designet specielt til projektet. Det anvendte ålegræs er indsamlet, gennemskyllet i regnvand og soltørret på Bogø, herefter lagt i strikkede net og fastgjort i baner på facaden og under husets tag. Bygningen fremstår, i modsætning til Læsøs historiske tanghuse, behersket og naturligt med et nutidigt og mere stramt udtryk. Huset falder af denne grund naturligt ind i det omkringliggende landskab, både i vision og æstetisk udtryk. 

Læs mere om Det Moderne Tanghus på Tegnestuen Vandkunsten's hjemmeside