AARHUS GYMNASTIK- OG MOTORIKHAL

Opdateret 26.07.22 |
Af:
Nanna-Rose R. K. Broch

Foto: Julian Weyer

Aarhus Gymnastik- og Motorikhal inviterer børn til at bevæge sig og udvikle deres motorik. Bag det nytænkende bevægelsesdesign står arkitektfirmaet C.F. Møller.

Motorikhallen er blevet et foregangsted for omverdenen og inspirerer til nye bevægelseskulturer i både ind- og udland. De fysiske rammer fungerer som pædagogisk medspiller, der motiverer børnene til fysisk bevægelse.

LIVSKVALITET & TILGÆNGELIGHED

I en evaluering af Aarhus Gymnastik- og Motorikhal foretaget af NIRAS i 2015 viser både observationer og brugernes forklaringer, at de fysiske rammer i hallen fungerer som pædagogisk medspiller for børnenes idrætsudøvelse. Interne, såvel som eksterne instruktører og ledere udtrykker, at rummet i sig selv motiverer børnene til bevægelse, og at de ikke behøver at strukturere idrætsøvelserne som andre steder. Et element, som fremhæves i evalueringen, er rummets indretning, der vækker børnenes nysgerrighed og sanser, og de forskellige møbleringer, som naturligt leder videre til nye steder i hallen.

SUNDHED & BRANDING

Motorikhallen er blevet et foregangsted, som inspirerer til nye bevægelseskulturer i både ind- og udland. Hallen har motiveret flere børn i området til at starte til gymnastik, og flere instruktører og ledere udtaler i evalueringen foretaget af NIRAS, at børnene kun vil gå til gymnastik netop der. Gymnastikforeningerne har oplevet en stor fremgang og har mange børn på venteliste, også mange, som ikke før har haft interesse for gymnastik. Bevægelseslandskabets unikke design har tiltrukket folk fra nær og fjern. Hallens daglige leder fortæller desuden i evalueringen, at der gennemsnitlig en gang om ugen kommer arkitekturinteressede på besøg, som ønsker at se og lade sig inspirere af hallen.

Aarhus gymnastik og motorikhal, C.F. Møller. Foto: Julian Weyer
Foto: Julian Weyer

OM PROJEKTET

Aarhus Gymnastik- og Motorikhal's succes skyldes i høj grad det intelligente design. Helt centralt er det skulpturelle klatrelandskab, der strækker sig fra gulv til loft i en forhindringsbane, hvor børnene ledes gennem forskellige systemer og platforme. I en højde af otte meter ender forløbet i et glastårn med udsyn over Aarhus Bugten og Mols Bjerge. Hallen er indrettet fleksibelt med forskellige zoner, der indeholder alt fra trampoliner, klatrenet og reb til en springgrav. Hallen er meget populær blandt de besøgende børn og tilknyttede idrætsforeninger. Hallen får stor opmærksomhed for det nytænkende bevægelsesdesign.

Læs mere om Aarhus Gymnastik- og Motorikhal på C.F. Møller's hjemmeside