Illustration af dokumenter

Tillæg om bæredygtighedsydelser, vejledning og ydelsesbeskrivelse oversat til engelsk

Dato 21.11.23 |
Af:
Klara Reetz

De tre publikationer 'Tillæg om bæredygtighedsydelser', 'Vejledning for "Som Udført"' og 'Ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljøkoordinering' er netop blevet oversat til engelsk. Du kan finde de nye oversættelser her.

Tillæg om Bæredygtighedsydelser, 2022

Dette tillæg til ydelsesbeskrivelserne anvendes som grundlag for aftaler vedrørende bæredygtighedsydelser, dvs. ydelser der har til hensigt at højne niveauet af bæredygtighed i bygge- og landskabsprojekter, og som er nye i forhold til de øvrige ydelsesbeskrivelser.

Find tillægget og den nye oversættelse her

Vejledning for "Som Udført"

Denne ydelsesbeskrivelse for ”som udført” er et tillæg til F.R.I’s og PAR’s eksisterende ydelsesbeskrivelser for byggeopgaver. Beskrivelsen angiver rammerne for aftalerne omkring den ydelse, der skal foretages for at bringe et projektmateriale til det niveau, hvor materialet og det aktuelt udførte projekt er i overensstemmelse med hinanden. Niveauet for overensstemmelsen aftales på det aktuelle projekt.

Find vejledningen og den nye oversættelse her

Ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljøkoordinering

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for aftale om arbejdsmiljøkoordinering i forbindelse med planlægning, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter.

Find ydelsesbeskrivelsen og den nye oversættelse her