FIND ARKITEKT

Visning
Billede af Guldberg plads

1:1 landskab ApS

1:1 landskab er en prisvindende dynamisk tegnestue der skaber klassisk moderne landskabsarkitektur. Hos 1:1 landskab man tror på, at ethvert sted kan forvandles til et poetisk brugbart rum, som skaber oplevelser og løfter hverdagen.

1:1 landskab varetager både traditionelle opgaver som private haver, byrums– og landskabsprojekter og større planlægningsopgaver, såvel som procesorienterede projekter. Hos 1:1 landskab arbejdes der med pragmatiske og poetiske løsninger, som er robuste, har en lang levetid og er tilgængelige for alle.

1:1 landskab tænker drift og ressourceforbrug ind i designet, ligesom de arbejder med bæredygtige belægninger, inventar og belysning.

Læs mere
Billede af parcelhus i Herlev

2r arkitekter ApS

2r arkitekter udvikler ideer, projekterer, og koordinerer byggeopgaver.

2r arkitekter udvikler ideer og forslag til bygninger, tilbygninger og ombygninger, udarbejder projektmateriale så en byggeopgave kan realiseres. 2r arkitekter leder og koordinerer byggeprocessen frem til aflevering af et bygningsværk.

Læs mere
Billede af Tri-circle

3XN A/S

3XN skaber arkitektur for mennesker gennem en kompleks tilgang tilpasset brugere og bygherre. 3XN omdanner vision til virkelighed og stræber til stadighed efter at gøre dagens arbejde til morgendagens arkitektoniske arv.

3XN bygger på den skandinaviske tradition for klar funktionalitet og enkel skønhed. Hvert nyt projekt hviler på skuldrene af de forrige, samtidig med at alt tidligere udfordres.

3XN kombinerer en bred viden om materialer, teknik og brugerbehov med organisatorisk styrke inden for økonomi, projektledelse og udførelse. Det giver 3XN frihed til at flytte grænser og udfordre vanetænkning.

Læs mere
Foto af villa

A.BECH ApS

Ønsker du at vide mere om A.Bech ApS – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Aaberg og Pilgaard

Aaberg og Pilgaard ApS

Vil du vide mere eom Aaberg og Pilgaard - benyt kontaktoplysningerne

Læs mere
Foto af Vandidrætslegepladsen i Fælledparken

Aagaard Landskab

Aagaard Landskab udvikler enkle, helstøbte og funktionelle uderum. Vi vægter den konstruktiv samtale højt for at sikre langtidsholdbare løsninger med høj arkitektonisk- og brugsmæssig kvalitet samt naturmæssig diversitet.

Vores arbejdsmetode bygger på involverende brugerdialog koblet med analyse af stedets karakter, muligheder og forudsætninger. Vi tilstræber, at projekterne har en lang levetid med balance mellem anlæg og drift. Vi leverer ydelser fra den første skitse til det færdigt byggede anlæg og bistår ligeledes gerne private og kommunale bygherrer med projekt- og procesledelse af udviklings- og anlægsprojekter. Aagaard Landskab har speciale i udviklingsplaner til kirkegårde samt lege-, lærings- og bevægelsesmiljøer til daginstitutioner, skoler og offentlige legepladser.

Læs mere
Mangor & Nagel

AART ARCHITECTS DK EAST A/S

AART er en skandinavisk, full-service arkitektvirksomhed, som yder rådgivning på tværs af skala og sektor. Vi skaber projekter indenfor segmenterne almene og private boliger, erhverv, kultur, sundhed og uddannelse, og yder tværgående rådgivning indenfor byrum- og landskabsdesign, planlægning, spaceplanning, bæredygtighed, miljø, transformation og renovering, design og ikke mindst effektbaseret arkitektur.

Med 280 medarbejdere, som består af bl.a. arkitekter, landskabsarkitekter, konstruktører, antropologer, økonomer og ingeniører, er vi en af Skandinaviens førende, uafhængige arkitektvirksomheder. Fra vores kontorer i Danmark, Norge og Sverige udvikler vi hver dag projekter, som gør en positiv forskel for bygherrer, brugere og samfund.

Vores fundament bygger på viljen til at omsætte visioner til mærkbar effekt.

Læs mere
Piktogram hus

Abildskov Arkitekter

Abildskov Arkitekter arbejde har altid udgangspunkt i eksisterende bygninger. Opgaverne går fra vedligeholdelsesarbejder til modernisering og forbedringsarbejder.

Læs mere
Clementwestfall A/S

ACT ARCHITECTS A/S

Vil du vide mere om Clementwestfall A/S - benyt kontaktoplysningerne

Læs mere
Adam Trier Jacobsen Arkitekt & Designer ApS

Adam Trier Jacobsen Arkitekt & Designer ApS

Ønsker du at vide mere om Adam Trier Jacobsen Arkitekt & Designer ApS – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Adept

ADEPT ApS

ADEPT udvikler generøse bygninger, byer og landslaber i et tværfagligt team af arkitekter, landskabsarkitekter og urbanister. Tegnestuens projekter udformes i dialog med brugere, bygherre og kontekst gennem en bæredygtig og åben tilgang.

ADEPT blev grundlagt i 2006 og ledes af de tre partnere Anders Lonka, Martin Krogh og Martin Laursen, som i 2017 modtog Nykredits Motivationspris.

Tegnestuens ca. 30 medarbejdere arbejder på tværs af kompetenceområder med et stærkt udgangspunkt for at skabe kreative og innovative arkitektoniske løsninger i komplekse omgivelser. Vores udgangspunkt er projektets egne forudsætninger født af kontekst, historie, program og brugere. Det er et kontinuerligt fokus for os at skabe ny synergi mellem arkitektur og byudvikling. 

Vi mener, at generøse bygninger, offentlige rum, landskaber og byer kan ændre verden. Ikke som enkeltstående ikoniske udsagn, men med en klar tilgang til at skabe bæredygtige by- og bygningsmiljøer. Vores mål er at skabe arkitektur, som tilbyder ny værdi til både brugere og omgivelser. 

Vi udvikler vores projekter gennem intensive studier af en række forskellige løsninger, der langsomt kondenseres til én bærende idé. Forskellige programmer har brug for forskellige løsninger, som udvikles på forskellige præmisser.

Læs mere
Billede af Nørrebrohallen

AG5 A/S

AG5 tilbyder moderne arkitektoniske løsninger på de enkelte projekters kravspecifikationer. Gennem erfaring og systematisk analyseprocesser etableres den indsigts- og forståelsesbaggrund der resulterer i arkitektonisk idéudvikling.

AG5 opererer mellem den tekniske vidensplatform og de kunstneriske discipliner. Ved at fastholde en konsekvent tilgang i hele designprocessen fra idé til konstruktion, leveres et unikt design i hvert enkelt projekt.

Læs mere