FIND ARKITEKT

Visning
Foto af tegnestuens logo

BM Arkitekter ApS

Tegnestuen varetager opgaver indenfor Fysisk planlægning på alle niveauer fra lokalplaner og kommuneplaner til mere kompleks planlægning på nationalt og regionalt niveau.

Tegnestuen varetager også Miljøvurdering og VVM, Detailhandelsplanlægning, Erhvervsplanlægning og turisme, Konkurrenceprogrammer og konkurrenceprocesser, Bygherrens rådgiver med ejendomsudvikling som særligt fokusområde - fra idé til projekt, Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Læs mere
Billede af gårdrum ved europæriske miljøagentur

BOGL ApS

BOGL yder rådgivning inden for planlægning, landskabsarkitektur og inventardesign. BOGL tilbyder rådgivning i alle projektets faser fra skitsering og konceptudvikling til udbud, byggeledelse og fagtilsyn, både som totalrådgivere og i samarbejde med arkitekter, ingeniører og kunstnere.

Opgaverne spænder i skala fra store planlægningsopgaver til boligbebyggelser og byrumsdesign.

Læs mere
Billede af Rigshospitalet

Bolette Marott Bygherrerådgivning ApS

Bolette Marott arbejder med byggeledelse som projektleder i bygherreorganisationer

Bolette Marott har års erfaring indenfor rådgivning i arkitektvirksomheder.

Læs mere
Foto af tegnestuens logo

Born Architect ApS

BORN Architect ApS er stiftet i 2020 af Born Frost Holding ApS v/ Kamilla Born Frost, Arkitekt MAA. Kamilla er uddannet Arkitekt fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2009.

I mit virke som arkitekt har jeg beskæftiget mig alsidigt med arkitekturens mange facetter, herunder størrelse og art – fra bygning til planlægning. Uanset skala og typen af opgaver tilstræber jeg helstøbte projekter, hvor både detaljen og konteksten er velovervejet.

Den faglige bredde afspejles i min tilgang til opgaver. Jeg trives med faglige udfordringer og motiveres af at dygtiggøre mig selv. Jeg arbejder nysgerrigt og løsningsorienteret, hvilket resulterer sig i udførelsen af et givent projekt – måske dit?

Jeg mener, at arkitektur og design kan have stor betydning for menneskets trivsel og livskvalitet. De arkitekttegnede løsninger skal være gennemtænkte og fremme livskvaliteten ved at være både æstetiske og funktionelle. Hvis de fysiske rammer er optimale giver det i sidste ende en mere langtidsholdbar og bæredygtig løsning.”

Læs mere
Billede af bygning på Sankt hans torv

Bornebusch Tegnestue A/S

Firmaet har i de forløbne år været beskæftiget med gennemførelsen af en lang række forskelligartede byggearbejder, herunder en række større restaureringsopgaver.

Arkitektbistanden omfatter bygherrerådgivning, programmering, projektering, byggeledelse og fagtilsyn.

Læs mere
Billede af fredet kunstnerhjem

Box 25 Arkitekter ApS

Box 25 arkitekter tilbyder arkitektfaglig rådgivning indenfor områderne planlægning og udvikling, nybyggeri og renovering.

Box 25 arkitekter har specielt stået for en række institutions- og undervisningsbyggerier samt renovering, ombygninger og tilpasning af ny bebyggelse i eksisterende bevaringsværdig bebyggelse

Læs mere

BRAM BYGNINGSRÅDGIVNING ApS

Ønsker du at vide mere om BRAM BYGNINGSRÅDGIVNING ApS – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Billede af bolig i Hillerød

Brask & Leonhardt v/Jan Leonhardt Jensen

Ønsker du at vide mere om Brask & Leonhardt v/Jan Leonhardt Jensen – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Brixval IVS

Brixval ApS

Hvordan udnytter man boligens kvadratmeter bedst? Jeg rumoptimerer ved ombygning, tilbygning eller nybygning. Hvordan får beboerne en funktionel bolig mest økonomisk og bæredygtigt? Fokus på husets røde tråd. Genopretning af husets stil efter uheldige tilbygninger. Speciale i funkis og dansk tradition frem til 1970. 

Bedre udnyttelse af boligen er jeg stor fortaler for. Der er masser af muligheder for at få en bedre fungerende bolig. Både hvis du bygger til eller bliver i den eksisterende ramme.

Stor eller lille bolig – du kan ofte indrette rummene, så de fungerer mere hensigtsmæssigt og er hyggeligere. 

Ældre huse er ofte blevet forandret gennem årene. Måske gennem en eller flere tilbygninger. Resultatet kan være en ejendom, der både i funktion og stil hænger dårligt sammen. 

Jeg har detaljen i fokus og kan få husets røde tråd til at stå tydeligt frem igen ved hjælp af en gennemtænkt tilbygning og eventuelle forandringer på eksisterende bygninger.

Læs mere
Billede af Arne Jacobsen tankstation

Bundgaard Arkitekter ApS

Bundgaard Arkitekter ApS beskæftiger sig med rådgivningsopgaver og arkitektydelser inden for det private, erhverv samt det offentlige byggeri.

Bundgaard Arkitekter ApS kan ud over de traditionelle rådgivningsydelser også tilbyde bygherrerådgivning.

Læs mere
Wainø ApS

By Wainø ApS

By Wainø arbejder med at bringe aktører sammen og afdække potentialer for det byggede miljø. Med afsæt i tværorganisatorisk brobygning, kortlagte succeskriterier og synergier, sikrer vi et stærkt forankret og langsigtet afsæt for projektet og dets parter.

Læs mere
Peblinge dossering

Byens Tegnestue ApS

Byens Tegnestue har eksisteret siden 1989, og har i den tid hovedsagligt haft opgaver indenfor byfornyelse og renovering af ældre ejendomme. Tegnestuen har gennemført en lang række offentligt støttede byfornyelsessager, og arbejdet med sammenhængen mellem arkitektur, byfornyelse og byøkologi.

Tegnestuen har i mange år været opmærksomme på fordelene ved det grønne tag, men har kun været i stand til at få det med i enkelte projekter, senest i forbindelse med en tagrenovering og tagterrasse på Peblinge Dossering på Nørrebro. Det grønne tag forbedrer luften, nedsætter belastningen af regnvandskloakker, er smukkere og forlænger tagets holdbarhed.

Vi prøver så vidt muligt at bruge miljøvenlige materialer. Vi har feks siden 1996 jævnligt brugt linoliemaling til vinduesrenoveringer. Også i andre henseender end bæredygtighed har vi været med til at udvikle nye ideer i forbindelse med boligrenovering. Feks ved at lave nye baderum som tårne af præfabrikerede kabiner udenpå huset eller inde i huset, lavet tagterrasse, altaner, tibygning i portgennemgang mv.

Læs mere