FIND ARKITEKT

Visning
Foto af sommerhus, Sjællands Odde

Danielle Siggerud Architects ApS

Danielle Siggerud is a Norwegian architect based in Copenhagen. She holds an MAA from the Royal Academy of Fine Arts in Denmark.

Læs mere
CPH Airport

Danielsen Architecture

Danielsen Architecture er en tværfaglig virksomhed grundlagt i 1987. Vi har siden positioneret os selv som en leder i faget og har med succes leveret arkitektur og indretningsprojekter som kontorer, boliger, fabrikker, hoteller og restauranter, både som nybyggeri og renoveringer.

Derudover tilbyder vi også en stærk ekspertise i Space Planning og programmering. Vores område af ekspertise er bred, men intentionerne er altid det samme: funktionelle, elegante arkitektoniske løsninger med brugeren i fokus fra projektets start til afslutning.

Læs mere
L'oreal København

Danielsen Space Planning

Hos Danielsen Space Planning fokuserer vi på at arbejde med vores kunder for at skabe gensidigt gavnlige relationer mellem en organisation og dens fysiske rammer.  Vi tilbyder metoder til at lave undersøgelser, analyser og design - komponere kontorer i fremtiden.

 Fordi vi bruger tid på at forstå menneskers brug af et kontor - og målene for den virksomhed, vi arbejder med - kan vi tage kvalificerede beslutninger om, hvordan man kan designe deres kontormiljø. Vi skaber værdi gennem processen. Og sørger for at organisationen kan tage kompetente valg om, hvilken indflydelse kontormiljøet har på udførelsen af deres medarbejderes arbejde.
 I 2015 alene, vi rådgav vi 35 virksomheder om, hvordan man skaber bedre kontorer. Vi har gjort det siden 1987, og ser os selv som eksperter i Space Planning feltet.

Læs mere
Danielsen Urban Landscape ApS

Danielsen Urban Landscape

Ønsker du at vide mere om Danielsen Urban Landscape ApS – brug kontaktoplysningerne.

Læs mere
Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheders opgaver løses af et sekretariat, der i det daglige servicerer og rådgiver vores medlemmer, udvikler og gennemfører projekter samt varetager organisations politiske og forretningsmæssige interesser.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til fx medlemskab, kontrakter og udbud, personale eller forsikringsforhold. Du kan ringe på tlf 32 83 05 00, sende en mail på info@danskeark.dk

Læs mere
DesignGroup Architects

DesignGroup Architects A/S

DesignGroup Architects arbejder med en bred vifte af bygge- og renoveringsopgaver inden for erhverv, bolig og kultur, men løser tillige opgaver inden for retail, byplanlægning og industriel design.

Hvert projekt betragtes som en ny udfordring, men centralt for alle vores projekter er funktionalitet, nysgerrighed og poesi. DesignGroup Architects prioriterer en tæt dialog med kunderne for at skabe gode visionære arkitektoniske løsninger tilpasset projektets økonomiske forudsætninger.
DesignGroup Architects blev stiftet i 1994 af arkitekterne Christian Giese, Morten Ulf Jørgensen og Lars Tholstrup Hermansen. Virksomheden ejes og ledes i dag af Christian Giese og Morten Ulf Jørgensen.

Læs mere
DISSING + WEITLING

DISSING+WEITLING architecture a|s

DISSING+WEITLINGs målsætning er at skabe optimale rammer for menneskelig aktivitet. På arbejdet, i hjemmet og i det offentlige rum. Vi arbejder i et klart og imødekommende formsprog. Altid med afsæt i brugerens behov og en særlig opmærksomhed på det enkelte projekts fysiske, kulturelle og miljømæssige kontekst.

Grundstemningen i vores arkitektur er den nordiske tone der blev slået an i Arne Jacobsens epokegørende arkitektvirksomhed og siden 1971 videreført af DISSING+WEITLING i en lang række værker der har sat nye standarder inden for såvel design som arkitektur.
Vi har gennem årene opbygget en faglig rækkevidde der omfatter nogle af verdens mest spektakulære broer, markante hovedsæder for internationale virksomheder, udvikling af nye boligområder, renovering af gamle kulturinstitutioner samt indretning og produktdesign.
Uanset skala er det enkelte projekt altid præget af en tæt relation mellem teknologi og formgivning. Vi søger at udfordre grænserne mellem design, innovation og miljø, og har derfor fra skitsestadiet fokus på at indarbejde højteknologiske, bæredygtige løsninger som en integreret del af den overordnede designstrategi.
DISSING+WEITLING-teamet er karakteriseret ved stor diversitet i forhold til alder, interesser, nationaliteter og faglige profiler. Herigennem opstår et fagligt og socialt miljø præget af en uformel tone, tværfaglige diskussioner, selvstændighed og engagement.

Læs mere
Dorte Mandrup Arkitekter

Dorte Mandrup A/S

Dorte Mandrup Arkitekter ApS ejes og ledes af prof. arkitekt MAA DANSKE ARK Dorte Mandrup-Poulsen, der fungerer som overordnet designansvarlig.

Dorte Mandrup har 20 års anciennietet i faget og en stor erfaring i at sammenfatte og løse komplekse problemstillinger i arkitektonisk form. I sine løsninger har hun en særlig evne til at skabe stærke relationer til omkringliggende bygninger og altid sikre det sociale rum. Hendes evne til at skære ind til problemets kerne er anerkendt og brugt i internationale jurysammenhænge, som forelæser og professor.

Tegnestuen beskæftiger i dag omkring 32 medarbejdere. Det daglige arbejde udføres i mindre, veletablerede projektteams. Her varetager sagsarkitekter planlægning, økonomistyring og bemandingsplanlægning for deres respektive teams. Tegnestuens organisation sikrer en meget tæt dialog, således at vidensopsamling og vidensdeling har optimale vilkår. Samtidig sikres bygherren et konstant højt kvalitetsniveau. 

Tegnestuen råder desuden over bygge-økonomer med kompetencer indenfor byggejuridiske forhold - ansvar, aftaler og rettigheder, bygherrerådgivning, kvalitet – miljøstyring, risikoanalyse – successiv kalkulation af pris/tid, projektudvikling og –styring. Dorte Mandrup Arkitekter gennemfører en væsentlig del af sine opgaver som totalrådgiver hvilket sikrer en solid projekt-, projekterings- og byggeledelses erfaring. 

Tegnestuens arbejder spænder bredt fra masterplaner, idræt -og kulturinstitutioner, institutions -og skolebyggeri, boliger og domicilbyggeri til konvertering af fredede og bevaringsværdige bygninger. Tegnestuens profil er baseret på innovation. Vi tager altid udgangspunkt i den givne kontekst og insisterer på at enhver opgave er unik og fortjener et unikt resultat. Det er altid tegnestuens ambition - på det foranliggende økonomiske, programmatiske og kontekstuelle grundlag - at destillere det “særlige”. Udviklingen af det arkitektoniske formsprog på grundlag af en nytænkning af programmet er en grundlæggende forudsætning for tegnestuens arbejdsmetode, ligesom undersøgelser af materialernes anvendelse på nye måder naturligt indgår i skitseringsprocessen. Flere af tegnestuens byggerier er prisbelønnede i ind- og udland, samt publiceret i en lang række internationale bøger og fagtidsskrifter. 

Læs mere
Drachmann Arkitekter

Drachmann Arkitekter

Drachmann Arkitekter har gennem 40 års erfaring med projektudvikling, projektering og byggeledelse været involveret i udviklingen nogle af Danmarks og Sveriges mest elskede og spændende bygninger, for såvel private som offentlige bygherrer.

For os er det vigtigt at skabe værdi for klienten, til tiden og til prisen. Vi erkender at vi ikke kan alting selv og derfor sætter vi en ære i at danne teams og dele vores erfaringer åbent. På denne måde kan vi reagere intuitivt til aktuelle arkitektoniske udfordringer indenfor vore kærneområder, restaurering, transformering og nybyggeri. 
Vi deler vores erfaringer og giver næring til unge talenter, vores mål er at udvikle os, gennem kreative løsninger, til stadig højere standarder. Vi er begejstrede, entusiastiske og ubureaukratiske og vi prøver at gøre det nemt at kommunikere åbent, dynamisk og direkte med klienter, myndigheder, rådgivere og håndværkere.

Læs mere
DSA Ark Studio

DSA Ark Studio

DSA ARK STUDIO er en selvstændig arkitekt tegnestue. Tegnestuen blev etableret i 1990 og drives i dag afNils Jeppe Hansen, arkitekt MAA mDD. Tegnestuen er beliggende i et fredet pakhus fra 1780 i Wildergade på Christianshavn.

Tegnestuen arbejder med et bredt spektre af opgaver i både offentligt, erhvervsmæssigt og privat regi.Siden tegnestuen blev etableret, har tegnestuen udført nybyggeri samt oparbejdet stor erfaring med restaurering, transformation og tilbygning til fredede bygninger. Et område som kræver indlevelse og respekt for bygningshistoriske værdier samt sans for at kombinere det eksisterende med nutidige behov, så resultatet fremstår i en harmonisk helhed.

Tegnestuen tilbyder rådgivning i udøvelse af arkitektfaget i bred forstand samt byggeledelse og tilsyn. Sideløbende beskæftiger vi os med design og produktudvikling indenfor møbel og belysning mv. Design og arkitektur handler om sanselige oplevelser – et begreb, der skal defineres helt ned i detaljen og det stoflige udtryk i materialet, der bygges med. Herved opnås den ærlighed i konstruktion og materiale, vi har dyrket og finder optimal i løsninger – såvel produktionsteknisk som økonomisk.
Tegnestuen beskæftiger arkitekter og bygningskonstruktører. Vort faglige engagement er på basis af de bedste arkitektfaglige traditioner båret af en åbenhed og nysgerrighed over for udviklingen af nye arkitekturidealer. Tegnestuen lægger vægt på kvalitet i helhed og detalje, både hvad angår æstetik og funktionalitet.

Læs mere
Dyrendahl ApS

Dyrendahl ApS

Vil du vide mer om Dyrendahl ApS - benyt kontaktinformationerne

Læs mere
Echinus

Echinus ApS

Echinus er et lille arkitektfirma som beskæftiger sig med projekter fra små til mellem store opgaver.

Huset er måske blevet for lille eller trænger til en ny og bedre indretning? Så kontakt Echinus for inspiration til spændende og brugbare løsninger! Når der er brug for ombygninger af virksomhedens kontorer, mødelokaler, produktionslokaler m.v., så giver Ecinus idéer til praktiske og gennemførlige løsninger. Overvejer du at energirenovere din bolig, så giver Echinus idéer og praktiske løsninger til gennemførlige løsninger.

 

Læs mere