Nye overenskomster for arkitekter og konstruktører

Dato 09.07.20 |

Overenskomsterne på arkitektområdet er fornyet for en 3-årig periode frem til den 28. februar 2023. Nu kan du hente overenskomsterne for arkitekter og konstruktører.

Overenskomster på arkitektområdet trådte i kraft den 1. marts 2020. Nu kan du hente overenskomsten for henholdsvis arkitekter og konstruktører.

Arkitektoverenskomsten 2020-2023

Konstruktøroverenskomsten 2020- 2023

TL-Konstruktør- og teknikeroverenskomsten 2020-2023

Ændringer: Stigninger i løn og bidrag til særlig opsparing

De væsentligste ændringer i overenskomsterne drejer sig om:

  • Stigninger i løn og bidrag til særlig opsparing
  • Minimumslønningerne på lønbånd samt minimumssatserne på jobløn reguleres med 400 kr. pr. år.
  • Elevlønningerne i TL-Konstruktør- og Teknikeroverenskomsten reguleres med 1,7 % pr. år.

Herudover er der aftalt en særlig opsparing på i alt 2,67 pct., som modsvarer forhøjelsen på fritvalgslønkontoen på mindstebetalingsområdet. Tillægget udgør 0,89 pct. pr. år.

Læs mere om de væsentligste ændringer