Overenskomst med Teknisk Landsforbund

Opdateret 19.08.20

Overenskomsten med Teknisk Landsforbund (TL) omfatter følgende medarbejdergrupper: Tekniske assistenter/-designere/-tegnere, Byggeteknikere, Møbel- og indretningsarkitekter, Bygningskonstruktører og andre tekniske funktionærer samt elever.

Alle bygningskonstruktører uddannet i Danmark er omfattet af TL’s overenskomst (kun undtaget medlemmer af Konstruktørforeningen), da overenskomsten er en såkaldt områdeoverenskomst. Det betyder, at den dækker alle andre konstruktører, uanset medlemskab af TL eller evt. anden fagforening. Overenskomsten gælder også, selvom medarbejderen ansættes til andre jobfunktioner end traditionelt konstruktør- eller teknisk arbejde.

Overenskomsten indeholder retningslinjer for følgende områder:

 • Ansættelse
 • Løn
 • Særlig opsparing (tillæg)
 • Lønbånd for de personalegrupper der er dækket af overenskomsten
 • Løngarantier og -politik
 • Pension
 • Arbejdstid, mertimer og overarbejde
 • Jobløn for de personalegrupper der er dækket af overenskomsten
 • Arkitektkonkurrence og akkvisition
 • Opsigelse
 • Sygdom, barns sygdom og omsorgsdage
 • Graviditet, fødsel og adoption
 • Ferie og feriefridage og overførsel af feriedage
 • Frihed
 • Seniorordning
 • Medarbejderudvikling og efteruddannelse
 • Refusion af flytte- og rejseudgifter
 • Befordringsgodtgørelse og godtgørelse for rejsetid
 • Organisationsforhold
 • Uoverensstemmelser
 • Tiltrædelsesoverenskomster varighed og tillandsmandsaftaler
 • Samt et protokollat.

Overenskomsten har bl.a. fastlagt, at den ansatte har krav på en individuelt forhandlet løn. Den individuelle løn er en fast løn, der skal udbetales månedsvis. Derudover er det ret til særlig opsparing, som er et nyt tillæg, der udgør 0,89 pct. pr. år.

Derudover kan lønnen suppleres med bonus, resultataflønning eller engangsvederlag. Det er vigtig at lønnen afspejler den enkeltes indsats, kvalifikationer, uddannelse og dygtighed samt stillingens indhold og ansvar. Der er defineret lønbånd som dækker personalegruppen, helt fra den nyuddannede uden erfaring op til øverste niveau som opnås efter flere års ansættelse og dermed den store erfaring. 

Den ansatte har krav på en årlig lønforhandling også når den ansatte er på orlov i henhold til barselsloven.

Overenskomsten finder du nedenfor.

TL-Konstruktør- og teknikeroverenskomsten for Arkitektbranchen 2020-2023