Julekort fra Danske Arkitektvirksomheder 2020

Julehilsen fra Lene Espersen

Dato 21.12.21 |
Af:
Lene Espersen

Illustration: Rikke Friis

2021 blev året, hvor et bredt politisk flertal besluttede at sætte byggeriet på slankekur klimamæssigt, så det fra 2023 bl.a. bliver obligatorisk at ”veje nybyggeri” med en livscyklusanalyse af byggeriets klimapåvirkning. Herudover blev det også året, hvor vi lancerede nye udbudsparadigmer til cirkulært byggeri og satte gang i en ny strategiproces med masser af involvering af medlemmer. Tak for jeres bidrag. Vi glæder os til at besøge jer i 2022!

Kære medlem af Danske Arkitektvirksomheder

Vi nærmer os slutningen på 2021, der har været endnu et år i Coronaen´s tegn. Heldigvis har byggeriet og vores branche være begunstiget med høj aktivitet. Fjernelsen af det kommunale anlægsloft samt frigørelsen af Landsbyggefondens godt 18 mia. kr. til renoveringsprojekter, har afstedkommet gode projekter i hele landet.

Kontante krav til bæredygtighed på vej 

Vi vil med glæde tænke tilbage på 2021 som året, hvor et bredt politisk flertal besluttede at sætte byggeriet på slankekur klimamæssigt, så det fra 2023 bliver obligatorisk at ”veje nybyggeri” med en livscyklusanalyse af byggeriets klimapåvirkning og ydermere stille krav om en max. græsne for CO2 pr. m2, startende med byggerier på over 1.000 m2 i 2023, og med al byggeri fra 2025. Samtidig er det både den politiske ambition og vores, at max. grænsen for CO2 pr. m2 løbende nedsættes i takt med, at vi bliver dygtigere til at bygge klimavenligt, og byggematerialerne ligeledes smider nogle CO2-kilo.

2021 blev også året, hvor vi sammen med Danske Advokater er kommet et skridt videre i forhold til at lave cirkulære udbud. Sammen har vi lanceret en række paradigmer samt en vejledning til bygherrer og bygherrerådgivere i at lave cirkulære udbud.
 
Danske Arkitektvirksomheder har over 700 medlemmer i alt, hvoraf over halvdelen er enkeltmandsvirksomheder. Vi ved, at de nye klimakrav, og de krav der måtte komme fra den frivillige bæredygtighedsklasse i Bygningsreglementet fra 2023, vil være en udfordring for især små og mellemstore virksomheder. Derfor har vi i efteråret haft møder i vores regionale netværk og lyttet til de ønsker, I har til Danske Arkitektvirksomheders tilbud vedrørende kompetenceløft og vidensdeling.

Road Tour, workshops og 60-års-fest

I februar og marts 2022 tager vi derfor på ”Road Trip” hos jer, hvor vi gennem workshops vil give jer den første introduktion til LCA- og LCC-beregninger samt fortælle om vores materialevidenprojekt, der via cases vil hjælpe alle i gang. Samtidig vil vi trække på de af vores medlemmer der allerede er eksperter, så vi sammen kan være med til at hæve barren og dele Best Practice fremadrettet.

2022 kommer i den grad til at stå i bæredygtighedens tegn på flere måder. Bestyrelsen har netop nedsat et nyt udvalg med fokus på diversitet i arkitektbranchen med vores bestyrelsesformand Katja Viltoft i spidsen, hvor vi vil forsøge at adressere nogle af de strukturelle udfordringer, vi har i branchen. Vi har en meget skæv kønsfordeling og derudover nogle af de samme udfordringer, som vi har set i andre brancher. Det skal vi gøre noget ved.
 
Afslutningsvis vil jeg gerne nævne, at vi er ved at lægge sidste hånd på en ny strategi for Danske Arkitektvirksomheder for 2022- 2026, der præsenteres på vores generalforsamling torsdag den 28. april 2022. Sæt et stor kryds i kalenderen! Samme dag kommer vi også til fejre foreningens 60-års fødselsdag med middag og fest. Alt sammen i Vilhelm Lauritzens smukke terminal i Københavns Lufthavn.
 
Endelig vil jeg gerne takke alle medlemmer der har været aktive i årets løb og givet os input, sparring og deltaget i vores mange arrangementer.
 
På vegne af alle i sekretariatet vil jeg gerne ønske en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
 
Bedste hilsner

Lene Espersen, adm. direktør
Danske Arkitektvirksomheder