Entrepriseforhold

Arkitekten spiller en vigtig rolle, når en bygherre skal udbyde en byggeopgave til en entreprenør. Kendskab til disse entrepriseforhold, herunder ikke mindst entrepriseret og entrenørudbud, er derfor en vigtig disciplin for en arkitektvirksomhed. Entreprenørforhold og de væsentligste aftalegrundlag er beskrevet i AB 92 og ABT 93. 

Entrepriseforhold vedrører aftaler om udførelse af bygge- og anlægsarbejder. Disse kan udføres som fag-, stor-, hoved-, og totalentreprise.

Ved byggesager for offentlige myndigheder og andre offentligretlige organer, skal udbudsloven følges, hvis de samlede håndværkerudgifter overskrider EU's tærskelværdier. Ligger den samlede opgave under EU-tærskelværdier skal den offentlige byggeopgave udbydes efter tilbudsloven.