Aftalegrundlag

Aftaler om teknisk rådgivning og bistand består typisk af en række aftaledokumenter fx. selve aftalen, almindelige betingelser (ABR 89), ydelsesbeskrivelser og eventuelt en række andre dokumenter.

Uanset om du benytter standarddokumenter eller selv formulerer noget tilsvarende, bør du nøje gennemtænke, hvad din aftale bør indeholde og hvad den ikke bør indeholde, eksempelvis:

  • Er forholdet mellem det du skal levere og dit honorar rimeligt?
  • Fraviger aftalen - agreed documents - som fx. ABR 89 på en urimelig måde fx. mht. ophavsretlige forhold eller standsningsregler?
  • Indeholder aftalen andre urimelige vilkår fx. forsikringsvilkår, som ikke står i forhold til opgavens størrelse eller krav om sikkerhedsstillelse?
  • Er dine ydelser tilstrækkeligt præcist beskrevet således at en udenforstående kan forstå, hvad du skal levere for at opfylde aftalen?

I menuen til venstre kan du finde vejledning og information samt aftaleparadigmaer og ydelsesbeskrivelser indenfor nogle af de forskellige områder, hvor arkitekten normalt yder rådgivning.

Siden senest redigeret af pd den 2010-06-24

Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 30 sep 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Raadgiverjura/Aftalegrundlag.aspx

Kontakt

Preben DahlChefjurist, advokat
mail 
pd@danskeark.dk
tel  32 83 05 07
tel  28 69 05 76
Sait CiftciChefkonsulent, Advokatfuldmægtig
mail 
sc@danskeark.dk
tel  32 83 05 12
tel  23 27 69 15