Illustration

Kommentering af LCA-bilag og vejledninger

Dato 30.11.22 |
Af:
Kirstine Brøgger Jensen

Bolig- og Planstyrelsen er ved at lægge sidste hånd på udarbejdelsen af bilag og vejledninger til kommende klimakrav i BR18. Danske Arkitektvirksomheder har bidraget til arbejdet gennem inddragelse af medlemmer og konstruktiv dialog med styrelsen.

Danske Arkitektvirksomheders overordnede fokus er, at de kommende lovkrav kan fungere ift. arkitektvirksomheders praksis. Vi peger blandt andet på vigtigheden af transparens ifbm. forvaltning af ”særlige forhold”, samt vigtigheden i forhåndsdialog.

Vi fremhæver desuden nødvendighed af en ensartet håndhævelse af klimakrav – mhp. dels at opnå reel CO2-reduktion i byggeriet, dels at undgå konkurrenceforvridning. Mere konkret har vi udpeget uklarheder i bestemmelser og giver forslag til at skærpe forståelse og anvendelse af bilag og vejledninger – via illustrationer, navngivning og tekst.

Den samlede kommentering kan du finde herunder.

Læs mere om klimakrav i bygningsreglementet

Kommentering af LCA-vejledninger m.m.