Foto fra generalforsamling
Stort fremmøde og god stemning på Danske Arkitektvirksomheders generalforsamling 2018.

GF 2018: Ny formand og nye kræfter i bestyrelsen

Opdateret 26.04.18 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Abdelah Ihadian

Danske Arkitektvirksomheder havde generalforsamling i sidste uge, hvor vi bl.a. fik ny formand og hele tre nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis du ikke havde mulighed for at deltage, kan du læse afgående formand Kolja Nielsens beretning her.

”Det siges, at man skal helt ud til kanten for at kunne finde ind til kernen, så jeg starter med at zoome lidt ud.” Således indledte afgående bestyrelsesformand Danske Arkitektvirksomheders generalforsamling på UCC Campus Carlsberg.

Her var godt 80 arkitektvirksomheder mødt op for bl.a. at godkende 2017’s årsregnskab, budget for 2018, vælge hele tre nye bestyrelsesmedlemmer og ikke mindst - vælge en ny bestyrelsesformand, da Kolja Nielsen, formand gennem de sidste fire år, desværre ikke genopstillede.

Kolja Nielsen benyttede lejligheden til at takke de mange fremmødte medlemmer for at have prioriteret at deltage – og understregede, at medlemmernes deltagelse og engagement betyder alt for foreningens, fokusudvalgs, bestyrelses og sekretariats arbejde.

Konjunkturer, medlemsudvikling og aktiviteter

Herefter gik den egentlige beretning i gang, hvor Kolja Nielsen gennemgik Danske Arkitektvirksomheders mange aktiviteter, politiske interessevaretagelse samt interne og eksterne fokusområder.

Blandt de mange punkter kan nævnes:

  • En rekordhøj medlemsomsætning på 5.3 mia. kr. i 2017. En omsætning der har været støt stigende siden   2010, og er på nuværende tidspunkt højere end umiddelbart før finanskrisen.
  • En ny strategi der baseres på fokusområderne: Stærk forretning, Alliancer og Synlig værdi.
  • Ministermøder med blandt andre erhvervsminister Brian Mikkelsen, transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilholt, beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
  • Et nyt ABR18 der bliver mere avanceret, kompliceret og omfattende, og som er mest egnet til store offentlige rådgivningsopgaver. Og at der derfor også udarbejdes et mindre kompliceret ABR og AB-dokument, som er egnet til mindre rådgivnings- og bygherrerådgivningsopgaver. 
  • Efteruddannelsen ”Bliv klogere på din bygherres business case”, der er udviklet sammen med CBS, og hvor der er fokus på forretningsforståelse set ud fra et bygherrens perspektiv. 

Læs den samlede beretning herunder og se også formandens præsentation.

Ny formand og nye bestyrelsesmedlemmer

Efter beretningen blev regnskab 2017 og budget 2018 godkendt, og så var det blevet tid til valg af ny bestyrelsesformand samt nye bestyrelsesmedlemmer.

Katja Viltoft fra JJW Arkitekter, der har været næstformand i Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse gennem flere år, blev valgt som formand. Herudover er der tre nye ansigter i den samlede bestyrelse: Bente Damgaard, Schmidt Hammer Lassen k/s, Niels Jakubiak Andersen, Krydsrum arkitekter A/S og Jacob Kurek, Henning Larsen Architects.

Læs mere om Danske Arkitektvirksomheders nye bestyrelsesformand

Danske Arkitektvirksomheders øvrige bestyrelse består af Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan Architects, Trine Troelsen, Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Jens Ole Bahr, Friis & Moltke, Torben Møbjerg, GHB Landskabsarkitekter og Anders Strange, AART architects.

Mere fokus på ”små” medlemmer

Efter gennemgangen af årets aktiviteter var der mulighed for at stille spørgsmål og kommentere. I den forbindelse – og også under punktet ”Eventuelt”, var der flere der gjorde opmærksom på, at Danske Arkitektvirksomheder bør – i højere grad se og varetage "små" medlemmers interesser – og behov.

De fleste af vores tilbud er relevante for alle virksomhedsstørrelser og vores politiske interessevaretagelse gavner også såvel ”store” som ”små”. Men det er klart – at hvis nogle af vores medlemmer oplever, at der mangler tilbud til deres segment, så må vi naturligvis tage det alvorligt. I første omgang har den nye bestyrelsesformand inviteret de fremmødte enkeltmandsvirksomheder på kaffe og en samtale om, hvilke behov, vi som organisation, kan være med til at dække og hvilke problemer, vi kan bidrage til at få løst.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der afholdt temamøde om konsolideringer i arkitektbranchen. Et emne der interesserer rigtig mange af vores medlemmer – stor som små.

Læs mere om temamødet

GF 2018: Formandens beretning
GF 2018: Formandens beretning - Præsentation