Foto fra generalforsamling 2019
Bestyrelsesformand Katja Viltoft gennemgår årets mange aktiviteter på Danske Arkitektvirksomheders ordinære generalforsamling 2019.

Fra værktøjskasse til udbudspolitik - formandens beretning

Opdateret 10.04.19 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Astrid B. Rasmussen

På Danske Arkitektvirksomheders generalforsamling 2019 gennemgik bestyrelsesformand Katja Viltoft årets mange aktiviteter, der bl.a. omfatter søsætning af en værkstøjskasse samt et stærkt politisk fokus på at fremme bæredygtighed og smidigere udbudsprocesser.

Der var stort fremmøde tirsdag den 9. april på Danske Arkitektvirksomheders ordinære generalforsamling, hvor godt og vel 80 medlemmer var mødt op.

Formand for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen bød velkommen i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup. En bygning der betegnes som nok Danmarks mest tilgængelige kontorhus, og som var valgt som lokation meget bevidst fra Danske Arkitektvirksomheders side, da inklusion og lige adgang for alle, er et vigtigt fokusområde for foreningen.

Historisk høj aktivitet i byggeriet

Katja Viltoft lagde ud med et kort oprids af den generelle konjunkturudvikling vedr. beskæftigelse mm. Hun konkluderede bl.a. at ”faktisk aldrig har der været så meget gang i byggeriet, og fra 2017 til 2018 er der tale om en stigning på 27 procent.” Det er fortsat boliger der bliver bygget flest af i 2019 samtidig med kontor og øvrige erhvervslejemål fortsat stiger sammen med sport- og fritidsfaciliteter.

Artiklen fortsætter under billederne.

 

Vigtigt at alle er med

Herefter bød hun nye – som gamle medlemmer – velkommen, og understregede at 
”Det er vigtigt, hvis Danske Arkitektvirksomheder skal repræsentere arkitektbranchen, at alle arkitektvirksomheder er medlemmer af vores organisation.”

Samtidig gjorde hun opmærksom på, at Danske Arkitektvirksomheders medlemskreds spænder bredt, både størrelsesmæssigt og geografisk og mht. faglige specialer. Det er vigtigt at notere sig, at næsten 50% af medlemmerne består af enkeltmandsvirksomheder, og at næststørste gruppe af medlemmer kan betegnes som mindre virksomheder. Katja Viltoft pointerede i den forbindelse, at det derfor er vigtigt, at de projekter der sættes i gang og den service sekretariatet tilbyder er orienteret mod medlemssegmentet – store som små.

Du kan læse hele bestyrelsesformand Katja Viltofts skriftlige beretning herunder samt se præsentationen fra generalforsamlingen herunder.

Læs hele beretningen
Præsentation: Formandens beretning samt budget og regnskab