Foto af postkort til kommunerne

Arkitekturhilsen til kommunerne

Dato 02.03.22 |
Af:
Karen Sejr

Illustration: Lotte Quist / Baggrundsfoto fra Grindsted Skole renoveret af Pluskontoret. Fotograf: Jesper Balleby 

"Vores samfund – arkitekturen og byudviklingen står overfor en kæmpe udfordring lige nu og her. Og ja – det handler om klimaforandringer og om at nedbringe CO2-udledningen." Sådan står der i en hilsen Danske Arkitektvirksomheder har sendt ud til miljø-, teknik-, byplan- og klimaudvalg i alle landets kommuner i starten af 2022.

Danske Arkitektvirksomheders fokusudvalg for arkitektur- og byggepolitik brugte kommunalvalget 2021 på forskellig vis til at gøre kommunalpolitikere og vælgere opmærksom på, hvordan arkitekturen kan være med til at løse en masse problemer for kommunerne og samtidig skabe social, miljømæssig og økonomisk værdi.

I starten af 2022 har vi så fulgt "projektet" til dørs med en hilsen i form at fem forskellige postkort til de ny- og genvalgte byrødder i alle landets kommuner. Her ønsker vi byrådsmedlemmet tillykke med valget og opfordrer til at inddrage arkitektvirksomheder i løsning af udfordringer som klimasikring, fraflytning, sikring af biodiversitet, slidte skoler eller mangel på boliger. Men - som vi skriver: "Det giver dig og din kommune en mulighed for at omstille jer og en fantastisk chance for innovation, branding og for at gå forrest."

Mulighederne er utallige. Arkitekterne har ideerne og kompetencerne til at gennemføre dem.

Postkortene landede rundt omkring på landets rådhuse i slutningen af januar. Vi har brugt illustrationer fra nogle af de mange projekter vores medlemmer har indsendt og som i dag udgør omkring 100 værdiskabende byggerier og landskaber rundt omkring i hele landet i vores eksempelsamling Arkitektur med merværdi.

Og budskabet er utvetydigt, som vi skriver: "Det gælder om at få udnyttet kapaciteten og kvadratmeterne klogt og til glæde for de mange. Mulighederne er utallige – og arkitekterne har ideerne og kompetencerne til at gennemføre dem."