Nyhedsoversigt

Vælg år 
2015-05-29
BIM baglæns
Forstå din kundes behov for data, og bliv en mere attraktiv leverandør! Sæt kryds i kalenderen den 14. september,...
2015-05-28
Revideret ansættelsesbevis og 70-års-reglen
Ansættelsesbeviset for de overenskomstomfattede medarbejdere er nu revideret. 70-års-reglen bliver ophævet, og pr. 1....
2015-05-27
Valg, velfærd og arkitektvirksomheder
Valgkampen er nu i gang og vil frem til valget den 18. juni 2015 primært komme til at handle om velfærd. Danske...
2015-05-27
Værdiskabende Byggeproces
De to første af Værdibygs seks nye vejledninger om renoveringsprocesser nu klar. Derfor inviteres DANSKE ARKs...
2015-05-27
Hårfin balance mellem inspiration og plagiat
Arkitekter henter inspiration hos kollegaer i ind- og udland, uden at der for den sag skyld er tale om et plagiat....
2015-05-26
Ny dansk bæredygtighedscertificering i støbeskeen
Green Building Council Denmark ønsker at igangsætte en dansk tilpasning af DGNBs tyske bæredygtighedskriterier for...
2015-05-26
Prækvalifikation: Viborg Baneby
Viborg Kommune udskriver sammen med Realdania en arkitektkonkurrence som bl.a. skal komme med bud på et helt nyt...
2015-05-22
Reception i DANSKE ARK
Paul K. Jeppesen, chefkonsulent i Danske Arkitektvirksomheder fejrer 30-års jubilæum ved en reception mandag den 1....
2015-05-20
Beregningsmodel for timesatser
Beregningsmodellen for timesatser er nu opdateret dels med gældende 2015-satser og nye satser ift. overenskomsterne.
2015-05-20
Muligheder og udfordringer i Norge
Bliv klogere på markedsmulighederne i Norge, og på hvordan eventuelle udfordringer overvindes.

Printed 29 maj 2015 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Ofte-stillede-spoergsmaal/NewsArchive.aspx

Nyheder fra DANSKE ARK

Her finder du DANSKE ARKs nyheder. Nyhederne er sorteret i datoorden.

Søger du nyheder om et bestemt emne kan du bruge søgefunktionen øverst på siden.