Nyhedsoversigt

Vælg år 
2016-08-25
FRI-kursus: Praktisk byggeret for tilsyn og byggeledelse
Det overordnede formål med kurset er at bibringe byggeledere og tilsynsførende praktiske – og juridisk gangbare –...
2016-08-24
Konsortier diskuteres på højeste plan
Danske Arkitektvirksomheder deltager i udbytterigt møde om konsortier med erhvervs- og vækstminister Troels Lund...
2016-08-24
KONFERENCE: Installationer
Hør bl.a. om Aarhus Kommunes klimaindsats, om innovative løsninger i kontordomicilet Bestseller og om VVS...
2016-08-24
Seminar om internationalisering
Danske Arkitektvirksomheder og vores Fokusudvalg for Forretningsudvikling inviterer hermed medlemmer til seminar om...
2016-08-24
KONFERENCE: LIPS 2016
Lean Construction DK inviterer offentlige bygherrer og deres rådgivere til konferencen “Lean In the Public Sector -...
2016-08-24
På visit hos kulturministeren
Lene Espersen har besøgt kulturminister Bertel Haarder og præsenteret vores projekt, om den merværdi arkitektur...
2016-08-17
Arbejdsmiljø og bæredygtig byggepraksis
Et sikkert og godt arbejdsmiljø sikres ikke blot gennem entreprenørens egne procedurer eller Arbejdstilsynets vildnis...
2016-08-17
Kom på tur til de norske fjelde
Danske Landskabsarkitekter og Dansk Byplanlaboratorium inviterer på tur til de norske fjelde. Programmet står på...
2016-08-17
Eksportfremstød i Rio
Den danske pavillon i Rio er afsæt for et fælles dansk eksportfremstød for danske løsninger inden for bæredygtig...
2016-08-17
Morgenmøde: Indeklima
Renovering på Dagsordenen inviterer til morgenmøde om bygningsejernes og bygherrernes prioritering af indeklimaet.

Printed 27 aug 2016 fra http://www.danskeark.dk/Medlemsservice/Ofte-stillede-spoergsmaal/NewsArchive.aspx

Nyheder fra DANSKE ARK

Her finder du DANSKE ARKs nyheder. Nyhederne er sorteret i datoorden.

Søger du nyheder om et bestemt emne kan du bruge søgefunktionen øverst på siden.