Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Planlægning

Opdateret 17.03.17

Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med byggeri og planlægning og definerer roller og ydelser for arkitekt, ingeniør og landskabsarkitekt.

Der kan desuden bruges et ydelsesfordelingsskema til at fordele ydelser på de enkelte rådgivere, bygherre og entreprenør m.v. Anvendes skemaet bør det tillige være en del af aftalegrundlaget. Der er også udarbejdet et tillæg til ydelsesbeskrivelsens afsnit 8.4 om digitale ydelser.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ydelsesbeskrivelsen er en bruttoopremsning af ydelser. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at henvise til ydelsesbeskrivelsen i aftalens pkt. 3. Man er - i aftalens pkt. 4 - nødt til at skrive hvilke ydelser i ydelsesbeskrivelsen er gældende for aftaleforholdet.

Vi anbefaler, at ABR 89 aftales, og at kontrakten udformes på den af Danske Arkitektvirksomheder og FRI udarbejdede aftaleformular.

Aftaleformular: Byggeri og Anlæg

Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Planlægning 2012
Description of Services: Building and Planning 2012
Afkrydsningssskema, afgrænsning af ydelser - Byggeri og Planlægning, 2012
8.4 Digitale Projektering 2016: Tillæg om digitale ydelser
8.4 Digital Design 2016: Addendum to Description of Services for Building and Planning
Revisionsnotat - Yderlsesbeskrivelse: Byggeri og Planlægning, 2012
Ydelsesbeskrivelse: Byggeri og Planlægning 2012 ændringer i forhold til 2009-version