foto: vuc syd
VUC Syd i Haderslev er designet af AART architects og er en del af Danske Arkitektvirksomheders eksempelsamling. Designet har blandt andet tiltrukket flere nye studerende samtidig med, at flere studerende kommer igennem uddannelsen.

Viden om adfærd styrker arkitekturen

Opdateret 11.10.17 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Adam Mørk

Nanna Flintholm, AART architects og Gitte Andersen, SIGNAL arbejder med at dokumentere, hvordan arkitekters design påvirker brugerne. De er enige om, at hvis arkitekter i sig selv skal have værdi i byggebranchen, så skal de kunne dokumentere det. 

"We shape our buildings and afterwards our buildings shape us." Det skulle Winston Churchill engang have sagt. Han peger dermed på, at vores omgivelser sætter afgørende præg på vores adfærd. 

Danske Arkitektvirksomheders arbejde med at synliggøre, hvordan arkitektur skaber værdi for bygherrer, brugere og samfund viser, at netop adfærd er helt afgørende at forstå, for at vi kan skabe arkitektur der giver værdi til brugerne. 

Gitte Andersen er ansvarlig for Global Head Workspace Management and Design hos SIGNAL, der gennem 17 år har arbejdet med, hvordan rum og design påvirker mennesker. Det er, som hun siger, "totempælen" hos virksomheden.

"Hos SIGNAL har vi fokus på, hvordan design af de fysiske rammer kan fremme den måde mennesker samarbejder, kommunikerer og innoverer på. Det er helt vitalt for os, at vi kan dokumentere, at vi skaber værdi og derfor har vi igennem 17 år indsamlet data om sammenhængen mellem rum og adfærd. Vi udfører før og eftermålinger på vores projekter - som gør hele forskellen på at tro contra at  vide og kunne dokumentere," siger Gitte Andersen.

"Det er helt vitalt for os, at vi kan dokumentere, at vi skaber værdi og derfor har vi igennem 17 år indsamlet data om sammenhængen mellem rum og adfærd." Gitte Andersen, SIGNAL

Hos AART architects arbejder man også med at kunne dokumentere, hvordan arkitekturen påvirker brugerne. Nanna Flintholm, partner i AART architects og leder af AART+, fortæller, at det har været en udfordrende opgave. Blandt andet fordi, der ofte er tale om bløde værdier som fx handler om, hvordan mennesker har det i et rum. 

"For at løse udfordringen har vi udviklet en evalueringsmetode i samarbejde med antropologer fra Alexandre Instituttet. Vi starter med at kortlægge de succeskritier, som guidede projektets udvikling undervejs: Hvilken adfærd ønskede vi, at vores arkitektur skal fremme? Derefter laver antropologerne forskellige typer af brugerinterviews og observerer brugernes adfærd i byggeriet. Resultatet af brugerevalueringen, holder vi så op mod kvantitative data. For eksempel i et undervisningsbyggeri, som ifølge evalueringen skaber gode rammer for læring og synerg. Der undersøger vi, om der bliver skabt resultater på bundlinjen, fx om flere studerende kommer igennem uddannelsen," siger Nanna Flintholm og fortsætter: 

"For os handler det om at kigge tilbage på vores projekter for på den måde, at blive klogere på, hvad det er i vores design der har skabt den positive forandring."

På Building Green 2017 i Forum inviterer Danske Arkitektvirksomheder til debat om, hvorfor og hvordan vi dokumenterer social værdiskabelse. Det foregår onsdag den 1. november og har blandt andre Nanna Flintholm og Gitte Andersen i panelet. 

"Det at arbejde med de fysiske rammer og koble det til adfærd er afgørende for, at vi som branche kan udvikle vores arkitektur," siger Gitte Andersen. Og Nanna Flintholm er enig:

"Det er et punkt, hvor vi som tegnestue gerne vil udvikle os, men det handler også om, at vi som branche skal stå sammen og fortælle, hvad vores faglighed handler om og betyder for samfundet."