Illustration sdg 11

Verdensmål og arkitektur - Social bæredygtighed

Dato 05.11.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Deltag i webinar om, hvordan man som arkitektvirksomhed kan indarbejde de udfordringer, som FN’s 17 Verdensmål italesætter, vedr. social bæredygtighed dvs. reduktion af sygdom og øget livskvalitet mm.

I arkitektur handler social bæredygtighed om at reducere sygdom, sikre højere produktivitet og skabe hensigtsmæssige byer og bygninger, som får os til at føle os godt tilpas og giver os livskvalitet. Det praktiserer mange arkitektvirksomheder allerede i dag og har gjort det i mange år.

Men – hvordan kobles denne praksis til FN’s Verdensmål? Det dykker vi ned i på et webinar om Verdensmål og arkitektur – og hvor vi særligt vil fokusere på social bæredygtighed og kommer til at tale om verdensmål, som:

  • Verdensmål 3: Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

På webinaret kan du se og høre om, hvordan tre arkitektvirksomheder som har indarbejdet disse mål i deres projekter, ydelser og/eller strategi. Glæd dig til at møde: Suna Cenholdt (Pluskontoret Arkitekter), Ewa Westermark (Gehl Architects) og Anders Christian Bregnballe (Friis & Moltke Architects).

Verdensmål som driver

Når Pluskontoret Arkitekter oftere og oftere støder på de 17 verdensmål i udbudskrav, ”mapper” de programmerne for, hvad der giver mening, prioriterer indsatser i dialog med bygherrerne og zoomer så ind på projektspecifikke mål, mhp at fremkalde bæredygtige løsninger ud fra devisen, ”Sustainability originates from Contextualism.”

Det er indlejret i DNA’et hos Gehl Architects at arbejde med social og kulturel bæredygtighed i byrum i små og store byer rundt omkring i verden. Gennem medvirken i initiativet ”Fra Filantropi til Forretning” kom der yderlige strøm på Gehls arbejde med trivsel og sundhed og verdensmålene fungerer nu som væsentlige drivere for både projekter og forretningsudvikling hos Gehl Architects.

Med afsæt i tegnestuens grundlæggende værdisæt, gennemgår alle nye projekter hos Friis & Moltke Architects en proces, hvor projektspecifikke verdensmål identificeres, indarbejdes i projektet og gennem dialog forankres hos brugere og bygherre, så den konkrete værdiskabelse i projektet sikres.

Du kan se de tre præsentationer herunder:

Præsentation af Suna Cenholdt, Pluskontoret Arkitekter
Præsentation af Ewa Westermark, Gehl Architects
Præsentation af Anders Christian Bregnballe, Friis & Moltke Architects