Uændret forsikringstarif i HDI

Dato 22.01.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

I disse dage er vores mægler Marsh i fuld gang med at forny forsikringerne for det store flertal af medlemmerne, der har ansvarsforsikring i HDI.

Trods løbende dækningsforbedringer er det lykkedes endnu engang at holde præmierne på samme niveau som har været gældende siden 2016.

Medlemmer, der betaler mere end minimumspræmien, får dog den sædvanlige præmieregulering i enten op- eller nedadgående retning. På grund af den uændrede tarif er præmieforskelle således alene bestemt af ændringer i virksomhedens omsætning, fordelingen heraf og eventuelle skader eller eventuelle ændrede dækningssummer efter eget ønske.

Danske Arkitektvirksomheders forsikring i HDI tilpasses løbende markedsudviklingen, og har derfor stadig markedets suverænt bedste standarddækninger. Det gælder både i forhold til HDI´s betingelser for ikke-medlemmer og i forhold til de andre selskaber.

Nogle af dækningsfordelene er udløst af Danske Arkitektvirsomheders krav til forsikringsselskaberne, mens andre er unikke for HDI. Blandt disse kan nævnes:

  • 2 x dækningssummer på alle policer uden præmietillæg. Har man fx fem mio. kroner i dækningssum for tingskade, kan man anmelde skader for 10 mio. kroner på et enkelt år, bare ingen enkeltskade overstiger fem mio. kroner
  • Dækning efter alle de nye krav i ABR18
  • Dækning af egne ansatte ingeniører.
Se præmietarif 2020 og Danske Arkitektvirksomheder dækninger