Foto kommunalvalg

Til valg med Danske Arkitektvirksomheder

Opdateret 09.11.17 |
Af:
Karen Sejr

Om nogle få uger skal vi til stemmeurnerne i kommunerne. For Danske Arkitektvirksomheder er der særligt tre områder, vi mener, kommunerne kan bruge pengene klogere og forbedre velfærden for borgerne på. Det handler om skoler, renovering og adgang til grønne områder.

Politikerne kæmper om vores gunst med mærkesager som flere cykelstier, hurtigere sagsbehandling, bedre ældrepleje og kortere skoledage.

I Danske Arkitektvirksomheder er der særligt tre områder, vi mener, at kommunerne og de kommende byrådsmedlemmer bør holde skarpt øje med:

  1. SKOLER. Et godt indeklima har en enorm stor indvirkning på indlæring og vores velbefindende. Og eftersom vores børn tilbringer størstedelen af deres vågne timer i skolen, kan der næsten ikke være noget mere vigtigt end at sørge for velfungerende skoler med et godt indeklima, dagslys og ikke mindst – at sørge for, at skolens rum og faciliteter understøtter et højt fagligt niveau og trivsel hos både børn og lærere. Et godt indeklima påvirker både adfærd, trivsel, arbejdsmiljø og læring. Det kan medvirke til at nedbringe sygedage – og kan dermed være med til at skabe stor økonomisk værdi.
     
  2. RENOVERING. Mange af os bor i nyere huse, men størstedelen af os bor, arbejder og tilbringer vores fritid i mindst 40-50 årige bygninger. Faktisk findes der mere end 2,5 mio. danske bygninger, som repræsenterer en værdi på 3.700 mia. kroner. Det er to gange Danmarks samlede BNP. Den værdi skal sikres og udbygges ved at genbruge – renovere vores bygninger godt og grundigt. Kommunerne bør gå foran og lægge en plan for energirenovering af kommunens ejendomme. Det vil på sigt spare penge i drift og vedligehold –  en besparelse som kan bruges til at forbedre velfærd.
     
  3. ADGANG TIL GRØNNE OMRÅDER. Vores byer vokser og bliver tættere og tættere. Her er det vigtigt at finde balancen mellem de tætbebyggede områder og udearealer. Altså sikre at der er mulighed for, at borgerne har attraktive grønne uderum og nem adgang til natur. Kommunerne skal prioritere gode byrum til alle – byrum som måske ovenikøbet kan bruges til flere forskellige formål og dermed løse ikke bare et, men flere udfordringer som fx klimasikringsanlæg, bypark og skateranlæg. Det øger kvaliteten og sundheden for flertallet af borgere der bor i byerne.

Økonomien er stram og kræver hårde prioriteringer derude. Men ved at tænke klogt og satse på ovennævnte, kan det resultere i langsigtede og gennemtænkte løsninger med sociale, miljømæssige og økonomiske gevinster.

I Danske Arkitektvirksomheders eksempelsamling er der mange fine eksempler på kommuner der er gået foran og som har opnået en værdiskabende byudvikling. Vi vil opfordrer alle de kommunale politikere til at hente inspiration fra vores medlemmer til at skabe merværdi for borgernes penge.

Se eksemplerne her 

Savner du et overblik over, hvor mange penge din kommune bruger på skoler, det grønne eller på dit bibliotek? Politiken har samlet en lang række nøgletal, der fortæller om, hvordan pengene bliver brugt i kommunerne.

Tjek din kommune her