Foto: Danske Handicaporganisationers Hus
Danske Arkitektvirksomheder forsøger sammen med blandt andre Danske Handicaporganisationer at sikre satspuljemidler til viden og rådgivning om tilgængelighed i byggeriet.

Satspuljemidler sikrer tilgængelighed og inklusion i byggeriet

Opdateret 25.10.17 |
Af:
Danske Arkitektvirksomheder

Foto: Leif Tuxen

Danske Arkitektvirksomheder opfordrer Christiansborgs satspuljeordførere til at sørge for, at bevillingen til SBi's arbejde med rådgivning og viden inden for tilgængelighed i byggeriet, fortsætter med at få tilskud gennem satspuljemidlerne til næste år.

Ved udgangen af 2017 udløber satspuljebevillingen til Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). SBi yder hvert år forskningsbaseret rådgivning og formidling vedrørende tilgængelighed til et stigende antal aktører fra byggeriet: virksomheder, myndigheder og organisationer, heriblandt lokale handicapråd. Lige siden satspuljen blev oprettet i 2003, har en del af puljen været anvendt på at forbedre tilgængeligheden for mennesker med handicap.

Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Foreningen for Rådgivende Ingeniører og Danske Handicaporganisationer har sammen skrevet under på et brev til satspuljeordførerne for at gøre opmærksom på, hvad konsekvensen kan blive, hvis satspuljeordningen ikke bliver ført ind i 2018.

Konsekvensen kan blive, at SBi pr. 1. januar 2018 er tvunget til at afvikle rådgivningen om tilgængelighed og universelt design. Og det vil betyde, at udvikling af viden, der er højt efterspurgt af byggebranchen, vil blive sat på pause.

Danske Arkitektvirksomheder håber, at henvendelsen vil føre til, at der fortsat vil blive afsat midler til SBi’s rådgivning, da konsekvenserne vil være et væsentligt tab i forhold til at sikre tilgængelighed for alle.

Læs brevet til satspuljeordførerne her