logo verdensmålene

Nyt netværk: Verdensmålene i praksis

Opdateret 15.05.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Byggeriets mange parter inkl. vidensinstitutioner og tegnestuer er gået sammen i et fagligt netværk, der for første gang nogensinde, skal dele viden og erfaringer om FN's Verdensmål i praksis. Målet er at undersøge hvordan de 17 verdensmål kan blive en selvfølgelighed i arkitektur og byggebranchen.

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling kan for mange virksomheder, og herunder byggeriets partere, virke udfordrende at opfylde og omsætte til handling. For hvordan griber vi dem an, og hvordan bliver de fast inventar i virksomheden?

Et nyt fagligt netværk skal undersøge, hvordan virksomheder i praksis kan implementere verdensmålene i arkitektur og byggebranchen. Netværket faciliteres af KADK og professor Anne Beim (CINARK, Institut for Bygningskunst & Teknologi) i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder. Om det nye netværk siger Anne Beim: "Verdensmålene er kendetegnet ved at der er mange og de er ret så forskellige ... Byggeriets parter skal derfor blive klogere på, hvordan vi sammen kan udvikle byggebranchen i forhold til verdensmålene." 

Det nye faglige netværk skal give bygherrer, rådgivervirksomheder og vidensinstitutioner mulighed for dele viden og udveksle konkrete erfaringer med verdensmålene, for på den måde at oversætte og implementere dem i byggeriet og projekter.

”....Byggeriets parter skal blive klogere på, hvordan vi sammen kan udvikle byggebranchen i forhold til verdensmålene," Anne Beim, professor, Institut for Bygningskunst & Teknologi, KADK

Èn måde at gribe det an på er gennem dokumentation af arkitekturens værdiskabelse. Danske Arkitektvirksomheder udgav sidste år værktøjskassen Arkitekt - dokumentér din værdiskabelse, en samling af metodiske redskaber, der skal hjælpe arkitektvirksomheder til at dokumentere den værdi - social, økonomisk og samfundsmæssige - deres projekter omfavner.

Jo flere, jo bedre

For at kunne undersøge, hvordan vi i fællesskab kan udvikle byggebranchen ud fra FN's verdensmål, opfordrer styregruppen bag det nye netværk virksomheder til, at melde sig på banen og blive en del af netværksgruppen. Jo flere parter, virksomheder og dermed erfaringer og eksempler, des bedre sparring og debat om hvordan byggebranchen kan navigere i og omsætte målene til forretning.

Danske Arkitektvirksomheder opfordrer derfor medlemmer til at deltage i netværket. Kontakt chefkonsulent på bæredygtighedsområdet Peter Andreas Sattrup på pas@danskeark.dk eller tlf. 2636 3812, hvis du ønsker at deltage eller at vide mere.

Læs mere på KADKs hjemmeside

Læs mere om netværksgruppen