Nye overenskomster for 2020-2023 er vedtaget

Dato 17.04.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Arbejdsgivere og lønmodtagere har nu godkendt mæglingsforslaget om fornyelse af overenskomsterne 2020. Det betyder, at overenskomsterne er fornyet for en 3-årig periode frem til den 28. februar 2023.

Torsdag den 16. april 2020 offentliggjorde Forligsmanden, at mæglingsforslaget for fornyelse af overenskomsterne 2020 er vedtaget af både arbejdsgivere og lønmodtagere.

De nye overenskomster træder i kraft med virkning fra den 1. marts 2020. For de fleste overenskomster gælder, at ændringerne i satser har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvori den 1. marts 2020 indgår.

Læs mere om lønreguleringerne

Du kan få et overblik over de væsentligste ændringer i overenskomsterne her. Hvis du har spørgsmål til overenskomstfornyelsen, er du velkommen til at kontakte DI på arkitekt@di.dk.

Webinar om overenskomstfornyelsen på arkitektområdet

I maj 2020 afholder DI elektroniske informationsmøder om overenskomstfornyelsen på arkitektområdet, hvor du kan blive klogere på ændringerne og stille spørgsmål til DI’s eksperter.

Der afholdes webinar torsdag den 7. maj kl. 14-16.

Læs mere om webinaret