Foto
FRI og Danske Arkitektvirksomheder har udarbejdet en ny ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab.

Ny Ydelsesbeskrivelse understøtter bedre byggeprocesser

Opdateret 28.06.18 |
Af:
Pressemeddelelse

Foto: Astrid B. Rasmussen

FRI og Danske Arkitektvirksomheder lancerer den nye Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018. Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Landskab, i daglig tale YBL18, er en naturlig forlængelse til det nye ABR 18.

Hvor ydelsesbeskrivelsen tidligere hed ”Byggeri og Planlægning” er navnet nu ændret til ”Byggeri og Landskab”. ”Landskabsydelserne er en naturlig del af mange byggesager, men har tidligere ligget i krydsfeltet til anlæg. "Det får vi nu rådet bod på i YBL”, udtaler Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder.

Færdigprojektering i samarbejde

Byggeriet bliver hele tiden mere komplekst, flere funktioner har indbyrdes afhængighed og tolerancerne bliver mindre. ”Arbejdet, der ligger i at færdigprojektere et udbudsprojekt har været underprioriteret, det er både entreprenører og rådgivere enige om,” pointerer Henrik Garver, adm. direktør i FRI, og fortsætter: ”Der er ingen tvivl om, at velkoordinerede udførelsesprojekter vil føre til bedre byggeprocesser og mere rettidig involvering af de nødvendige kompetencer. Det understøtter vi med den nye ydelsesbeskrivelse”.

Ydelsesbeskrivelsen håndterer den udfordring, at der har været afsat for få ressourcer til at indarbejde entreprenørens valg af komponenter og materialer i rådgiverens projekt. Det tidligere hovedprojekt er nu delt op i to faser: - et udbudsprojekt, som entreprenøren kan afgive tilbud på, og et udførelsesprojekt. I udførelsesprojektet viderebearbejdes rådgiverens udbudsprojekt med entreprenørens specifikke valg af løsninger.

Bygherrerne vil kunne kontrollere

Ydelsesbeskrivelsen afspejler konsekvenserne af de ændringer, som er sket i ABR18. Bygherrerne har i AB-forhandlingerne haft et ønske om at kunne kontrollere, at de får, hvad de bestiller. Det er derfor indarbejdet i den nye ydelsesbeskrivelse. 

”Men kravet går to veje: Bygherren skal blive klar på, hvad han bestiller, og rådgiverne skal så levere det, som er bestilt,” siger Lene Espersen.

”Vi kan ikke gentage det ofte nok: Ydelsesbeskrivelsen er et arbejdsdokument og inspiration til at definere rådgiverens ydelser.” Lene Espersen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Henrik Garver supplerer: ”Gennem mange år har vi set bygherrer, der i udbudsmaterialer blot henviser til, at alle ydelser er medtaget i Ydelsesbeskrivelsen. Det giver ikke nogen god forventningsafstemning – hverken for rådgiver eller for bygherre. Tværtimod.”

I den nye YBL18 står derfor, at omfanget af ”andre ydelser” skal fastlægges i aftalen. Hvis ikke, så er det rådgiver, der bestemmer omfanget.