Foto af DI's chefforhandlere Michael Nordahl Heyde og Tina Munch, foto: Forbundet Arkitekter og Designere FAOD
DI's chefforhandlere Michael Nordahl Heyde og Tina Munch.

Ny overenskomstaftale i hus

Opdateret 08.03.17 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Forbundet Arkitekter og Designere FAOD

Så er der sat underskrifter på en ny 3-årig overenskomstaftale for arkitektbranchen, der blandt andet betyder pæn forhøjelse af efteruddannelsesmidlerne og mere fleksible muligheder for frivillige aftaler om jobløn.

Efter tre forsøg på at opnå enighed lykkedes det endelig efter 32 timers uafbrudt forhandling at nå frem til et forlig mellem DI, Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD), Jordbrugsakademikerne (JA), Konstruktørforeningen (KF) og Teknisk Landsforbund (TL) omkring en ny 3-årig overenskomstaftale for arkitektbranchen.

Aftalen omfatter en rækker forbedringer – både set med arbejdsgiver – og arbejdstager øjne.

Der er stor tilfredshed i forhandlergruppen og hos Danske Arkitektvirksomheder. Danske Arkitektvirksomheders formand Kolja Nielsen, stifter og partner i CEBRA udtaler:

”Jeg er især tilfreds med, at det nu er muligt for virksomheder og medarbejdere at indgå frivillige aftaler om jobløn. Det betyder, at vi er kommet et skridt nærmere en modernisering af anciennitetsløn-systemet. Vi er også blevet enige om en pæn forhøjelse af efteruddannelsesmidlerne, og det kan give et kompetenceløft til såvel medarbejderne som virksomhederne, og ruste os til udviklingen med fx øget digitalisering i branchen.”

Han sender desuden en hilsen til forhandlergruppen, hvor Danske Arkitektvirksomheder i den sidste fase har været repræsenteret af bestyrelsesmedlemmer Trine Troelsen fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter, Kolja Nielsen fra CEBRA, Jens Ole Bahr fra Friis & Moltke og Helle Lehman Staun fra C.F. Møller. Fra DI’s side har det været Michael Nordahl Heyde og Tina Munch, der har ledet forhandlingerne. Kolja Nielsen uddyber:

”Stor tak til vores seje forhandlergruppe og overenskomstudvalg der har bidraget med værdifuld indsigt og betragtninger på alle tider af døgnet. Der har været en fantastisk stemning og støtte fra alle – og godt humør – selv når vi alle var pressede.”

Intet forlig er dog gældende, før der er stemt om dem, og de er vedtaget. Virksomhederne er fortsat omfattet af de gældende overenskomster – også selvom de i princippet løb ud den 1. marts. Forliget indgår i forligsmandens samlede mæglingsforslag, når dette forhåbentlig kommer i løbet af marts måned. Når det er på plads, skal der være en afstemning på lønmodtagersiden.

Hovedelementerne i aftalerne

Overenskomstforliget for DI samt FAOD, JA, KF og TL omfatter bl.a.:

  • Der er sket løft af minimallønningerne på lønbånd 1 for alle faggrupper. Der er endvidere sket løft af øverste lønbånd for alle faggrupper, idet der samtidig er sket en reduktion af antallet af lønbånd i arkitektoverenskomsten, så de svarer til konstruktørernes i både antal og anciennitetsinddeling. For tekniske designere og byggeteknikere er i stedet for løft af sidste lønbånd sket en afkortning af lønbåndene, så sidste lønbånd opnås et år tidligere.
  • Der er indført en længe af arbejdsgiversiden ønsket mulighed for at aftale jobløn. Det var krævet i 2015, men blev afvist af forbundene. Overenskomsternes opererer dermed ikke længere med rådighedstillæg, og der er samme betingelser for at indgå joblønsaftaler for både ledende som ikke-ledende medarbejdere. Der er for alle faggrupper et krav til lønnens størrelse for, hvis jobløn ønskes aftalt.
  • Der er aftalt et løft på efteruddannelsesmidlerne.
  • Der er indført mulighed for, at seniorer, hvor pensionsordningerne muliggør det, kan konvertere en del af pensionsbidraget til seniorfridage.
  • Det er aftalt, at der optjenes feriefridage i hele den periode, hvor der er fravær efter barselsloven.
  • Parterne gennemgår i overenskomstperioden overenskomstaftalernes pensionsordninger og respektbestemmelser med henblik på modernisering.

De endelig vedtagne overenskomster offentliggøres på Danske Arkitektvirksomheders hjemmeside, så snart de er vedtaget af de respektive forbund.

Den samlede protokollatpakke med aftalerne