Illustration Building Green Aarhus

Building Green i Aarhus

Opdateret 30.01.19 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Hans H. Bærholm

Det styrker både tilliden og forretningen, når arkitekter kan tydeliggøre hvilke værdier, de er med til at skabe og sætte rammer for. Peter Andreas Sattrup fra Danske Arkitektvirksomheder holder oplæg om dokumentation af bæredygtige værdiskabelse på Building Green i Aarhus.

Vi ved, at arkitekter har markant indflydelse på menneskers velbefindende, trivsel og sundhed. Vi ved også, at arkitektur skaber miljømæssige kvaliteter og markante økonomiske værdier. Så hvordan skaber vi mest værdi med den bedst mulige brug af ressourcerne, der investeres i byggeriet? Hvordan bygger vi bæredygtigt - socialt, miljømæssigt, økonomisk og ikke mindst æstetisk? 

Det kan du få Danske Arkitektvirksomheder og bæredygtighedskonsulent, Peter Andreas Sattrups svar bud på på Building Green i Aarhus i begyndelsen af april. Her vil han komme med en række eksempler på, hvordan konkrete projekter skaber dokumenteret værdi og fortælle om, hvilke metoder arkitektvirksomheder med fordel kan bruge både som argumentation for bedre og mere bæredygtige løsninger, men også som en økonomisk og forretningsmæssigt driver.

Det sker på "Main stage" onsdag den 3. april kl. 9.40.

Læs mere om hvordan arkitekter kan dokumentere værdiskabelse