Piktogram statistik

Løn- og personalestatistik for arkitektbranchen

Dato 18.03.21 |
Af:
Karen Sejr

Lønstatistikken for arkitektvirksomheder ser lidt anderledes ud i år og er ikke helt så fyldestgørende pga. ny indsamlingsmetode. Du kan få en gennemgang af statistikken torsdag den 18. marts.

DI besluttede før årsskiftet at arbejde med en ny model for Løn- og personalestatistikken. Et af de bærende ønsker var at bruge de oplysninger, som DI's medlemsvirksomheder i forvejen indberetter til Dansk Arbejdsgiverforening (DA) via lønsystemerne/lønservicebureauerne, så vores medlemmer fremover undgår den dobbeltregistrering, der er ved at skulle indberette særskilt til arkitektbranchens statistik.
 
Den nye udgave af Løn- og personalestatistikken for arkitektbranchen 2020 kan hentes herunder, og du kan torsdag den 18. marts kl. 11-11:30 deltage i et kort webinar om løn- og personalestatistikken, som DI afholder.
 
Samtidig med ændring af indsamlingsmetoden har Løn- og personalestatikken fået et ansigtsløft, og den ser derfor anderledes ud, end I er vant til. Årsagen er dels, at de oplysninger, der indberettes til DA, ikke er helt de samme, som dem I tidligere har indberettet. Dels har vi denne gang været nødt til at sortere næsten 50 procent af indberetningerne fra, da nogle lønservicebureauers videregivelse af oplysninger har været fejlbehæftede på grund af tekniske udfordringer med implementeringen af den nye ferielov. Det gælder ikke kun for arkitektbranchen, men for samtlige indberetninger fra de pågældende lønservicebureauer på tværs af brancher. Dels har vi i de tidligere statistikker anvendt stillingsbetegnelser, som har været arkitektspecifikke, og som ikke forefindes i de nuværende rammer for lønoplysninger.
 
I år er statistikken derfor ikke ligeså dækkende og fyldestgørende, som vi kunne have ønsket.
 
I den kommende periode vil vi have en tæt dialog med DA for at få indberetningerne tilrettet så meget som muligt i forhold til arkitektbranchens forhold og behov. Ved udarbejdelsen af den nye statistik har vi endvidere samarbejdet med flere arkitektvirksomheder fra vores forhandlingsudvalg for arkitektbranchen for at få udviklet en så relevant statistik som muligt. Sidst men ikke mindst, vil vi selvfølgelig i videst muligt omfang imødekomme ønsker fra forbundssiden, så statistikken kan anvendes på begge sider af bordet.
 
Trods de uundgåelige udfordringer og mangler i årets statistik, håber vi, at I tager godt i imod den og det ændrede format.

Som altid er I velkomne til at rette eventuelle spørgsmål til arkitekt@di.dk. 

Løn- og personalestatistik for arkitektbranchen 2020