Krav til medlemskab - Danske BoligArkitekter

Opdateret 01.02.23

Danske BoligArkitekter omfatter individuelle arkitekter - og altså ikke virksomheder. Det er dog en betingelse, at arkitekten er beskæftiget på en virksomhed, der er medlem af Danske Arkitektvirksomheder.

Som medlem af Danske BoligArkitekter skal du have tilstrækkelig praktisk erfaring med rådgivning af private boligejere i forbindelse med om- og tilbygning samt renovering og nybyggeri af enkeltboliger.

Kravene til medlemskab af Danske Arkitektvirksomheder kan du læse om her

Krav til medlemskab af Danske BoligArkitekter

Du skal kunne ”køre en sag igennem”, dvs. fra skitsering, projektering, myndighedsbehandling til udbud og tilsyn. Du skal have gennemført mindst fem projekter inden for hver af de ydelser, som tilbydes.

Opfylder du ikke helt kravene til medlemskab endnu, men gerne vil arbejde med det private boligsegment, så har du mulighed for et intro-medlemskab til reduceret pris. Kontakt sekretariatet for nærmere oplysninger.

Kompetence- og adgangskrav

Danske BoligArkitekter omfatter individuelle arkitekter – ikke virksomheder. Det er en betingelse, at boligarkitekten er beskæftiget på en virksomhed, der er medlem af Danske Arkitektvirksomheder. På virksomheder med flere ejere eller medarbejdere kan flere personer være tilknyttet Danske BoligArkitekter. 

Uddannelseskrav

Personer hos DANSKE ARK's medlemsvirksomheder, som opfylder uddannelsesbetingelserne for medlemskab, kan tilslutte sig Danske BoligArkitekter. . Boligarkitekter, som har en anden faglig relevant uddannelse, kan blive tilknyttet Danske BoligArkitekter, forudsat der er et medlem af virksomhedens daglige, ansvarlige ledelse, der opfylder DANSKE ARKs uddannelseskrav.

Erfaring

DANSKE ARK's medlemskrav om fem års erfaring er som hovedregel gældende. De deltagende arkitekter skal desuden have tilstrækkelig praktisk erfaring med småhusarkitektur, dvs. kunne rådgive kunder i boligsegmentet (boligejere) i forbindelse med om- og tilbygning samt renovering af villaer, en- og tofamilieboliger, parcelhuse og tilsvarende.

Boligarkitekten skal kunne ”køre en sag igennem”, dvs. fra skitsering, projektering, myndighedsbehandling, udbud og tilsyn. Man skal have gennemført fem projekter inden for hver af de ydelser eller produktpakker, som man tilbyder. Man kan således ikke tilbyde sig som ”boligarkitekt” inden for ”tilsyn”, hvis man ikke har erfaring med dette. Hertil kommer en god håndværksmæssig forståelse.

Læs mere krav til - og fordele ved medlemskab af DANSKE ARK

Samarbejde og underrådgivning:

Der kan etableres samarbejde mellem medlemmer om kvalitetsledelse, projektgranskning, energiberegning m.v.

I det omfang der benyttes underrådgivere, indestår boligarkitekten for kvaliteten af den udførte rådgivning.