Krav til medlemskab - Danske BoligArkitekter

Opdateret 25.04.19

Danske BoligArkitekter omfatter individuelle arkitekter - og altså ikke virksomheder. Det er dog en betingelse, at arkitekten er beskæftiget på en virksomhed, der er medlem af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK).

Kravene til medlemskab af Danske Arkitektvirksomheder kan du læse her.

Som medlem af Danske BoligArkitekter skal du have tilstrækkelig praktisk erfaring med rådgivning af private boligejere i forbindelse med om- og tilbygning samt renovering og nybyggeri af enkeltboliger.

KRAV TIL MEDLEMSKAB

Du skal kunne ”køre en sag igennem”, dvs. fra skitsering, projektering, myndighedsbehandling, udbud og tilsyn. Du skal have gennemført mindst fem projekter inden for hver af de ydelser, som tilbydes.

Kompetence- og adgangskrav Individuel ordning: 

Danske BoligArkitekter omfatter individuelle arkitekter – ikke virksomheder. Det er en betingelse, at boligarkitekten er beskæftiget på en virksomhed, der er medlem af DANSKE ARK. På virksomheder med flere ejere eller medarbejdere kan flere personer være tilknyttet Danske BoligArkitekter. 

Uddannelseskrav:

Personer på DANSKE ARKs medlemsvirksomheder, som på individuelt plan opfylder uddannelsesbetingelserne for medlemskab af DANSKE ARK, kan tilslutte sig Danske BoligArkitekter. Læs om medlemskab af DANSKE ARK her. Boligarkitekter, som har en anden faglig relevant uddannelse, kan blive tilknyttet Danske BoligArkitekter, forudsat der er et medlem af virksomhedens daglige, ansvarlige ledelse, der opfylder DANSKE ARKs uddannelseskrav.

Erfaring:

DANSKE ARKs medlemskrav om fem års erfaring er som hovedregel gældende. De deltagende arkitekter skal desuden have tilstrækkelig praktisk erfaring med småhusarkitektur, dvs. kunne rådgive kunder i boligsegmentet (boligejere) i forbindelse med om- og tilbygning samt renovering af villaer, en- og tofamilieboliger, parcelhuse og tilsvarende.

Boligarkitekten skal kunne ”køre en sag igennem”, dvs. fra skitsering, projektering, myndighedsbehandling, udbud og tilsyn. Man skal have gennemført fem projekter inden for hver af de ydelser eller produktpakker, som man tilbyder. Man kan således ikke tilbyde sig som ”boligarkitekt” inden for ”tilsyn”, hvis man ikke har erfaring med dette. Hertil kommer en god håndværksmæssig forståelse. 

Samarbejde og underrådgivning:

Der kan etableres samarbejde mellem medlemmer om kvalitetsledelse, projektgranskning, energiberegning m.v.

I det omfang der benyttes underrådgivere, indestår boligarkitekten for kvaliteten af den udførte rådgivning.