Illustration, tale

konference: Det Gode Rådgiverudbud

Dato 30.05.22 |
Af:
Preben Dahl

Udbud giver ofte anledning til diskussioner mellem tilbudsgivere og bygherrer om bl.a. proportionalitet og urimelige vilkår. Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) ønsker derfor at sætte fokus på hvordan et godt udbud kan skrues sammen således at det bliver mere værdiskabende for alle parter. 

Derfor arrangerer de to organisationer i dialog med Bygherreforeningen en konference om det Gode Rådgiverudbud. På konferencen sættes der fokus på de udfordringer, som branchen oplever med udbud i dag, men fokus vil især være på, hvorledes man kan gøre det bedre, og i den forbindelse kommer oplægsholderne bl.a. ind på de gode cases og erfaringer fra Norge. 

På konferencen kommer der indlæg fra arkitekter, ingeniører, bygherrerådgivere og bygherrer, der hver giver deres bud på hvordan udbud kan optimeres til gavn for alle parter.

Konferencen finder sted mandag den 30. maj 2022 kl. 9 – 13 i Industriens Hus. Deltagelse er gratis, men forudsætter forudgående tilmelding.

Se programmet og tilmeldingsproceduren i dokumentet herunder. Eventuelle spørgsmål rettes til Ulla Michael på e-mail: um@danskeark.dk

Program – Det gode rådgiverudbud