Foto fra Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavne inviterer til orienteringsmøde

Opdateret 11.09.19 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Københavns Lufthavne

Københavns Lufthavne skal til at forny deres samarbejdsaftaler for bygherrerådgivning og tekniskrådgivning og inviterer arkitekter og andre rådgivere til at komme og høre om CPH´s projekter og planer om nye samarbejdsaftaler.

På et orienteringsmøde onsdag den 2. oktober 2019 kl. 10-11.30 vil medarbejdere fra CPH fortælle om nogle af de igangværende og kommende projekter, og CPH’s foreløbige tanker om på hvilke områder, der ønskes indgået aftaler, vil blive gennemgået.  

Københavns Lufthavne håber, at så mange som muligt har lyst til at deltage i orienteringsmødet og efterfølgende i de udbud, der skal gennemføres. På orienteringsmødet vil der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og komme med input og forslag vedrørende de forestående udbud.

Se hele invitationen fra Københavns Lufthavne herunder.

Hvis du ønsker at deltage i mødet, skal du skrive til Julie Svarre Ohlsson fra Københavns Lufthavne på julie.ohlsson@cph.dk.

Københavns Lufthavne bygger

Københavns Lufthavns vigtigste samfundsopgave er at binde Danmark bedst muligt sammen med resten af verden. Passagertallet vil med stor sandsynlighed stige i det kommende år.  Det kræver investeringer i alt fra kapacitet til ny teknologi. Siden 2014 har CPH arbejdet med at skabe fremtidens lufthavn - en investering på omkring 20 milliarder kroner. Det indebærer, at der skal udvikles, projekteres og udføres en lang række bygge- og anlægsprojekter i samarbejde med bygherrerådgivere, tekniske rådgivere og entreprenører.

Invitation til orienteringsmøde vedr. Rammeaftaler