høring

Høring: Strategi for bæredygtigt byggeri

Dato 22.01.21 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Shelagh Murphy / Unsplash

Boligudvalget og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget afholder åben virtuel høring om forslag til strategi for bæredygtigt byggeri fredag den 22. januar.

Danske Arkitektvirksomheders direktør Lene Espersen deltager i høringen, hvor hun sammen med Ingrid Reumert, Vice President hos Velux Danmark A/S holder oplæg om CO2-krav i byggeriet. Herudover deltager en række eksperter og fagligheder blandt andre Jan S. Kauschen, arkitekt og partner ved Vandkunsten, der holder oplæg om potentialet og perspektiverne for at få et mere bæredygtigt byggeri frem mod 2030 med fokus på såvel nybyggeri som renoveringer.

Læs mere og se høringen her

Regeringens udspil til strategi for bæredygtigt byggeri kom i starten af december 2020 og indeholder indsatsområder som "Mere klimavenligt byggeri og anlæg" og "Energieffektive og sunde bygninger". Danske Arkitektvirksomheder ser positivt på, at regeringen er kommet med en samlet strategi for bæredygtigt byggeri, som anlægger et holistisk blik på, at der er mange udfordringer, der skal løses samtidig - men har samtidig gjort opmærksom på, at der mangler ambitiøse klimamål og mere fokus på eksisterende bygninger. 

Læs Danske Arkitektvirksomheders kommentar til udspillet her

Program for høring:

Velkomst og indledning
V. Søren Egge Rasmussen, formand for Boligudvalget

CO2-krav i byggeriet: Hvordan og hvornår?
V. Ingrid Reumert, Vice President, Velux Danmark A/S og Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder
Oplæg om perspektiverne for CO2-krav i byggeriet, herunder med afsæt i anbefalingerne fra Klimapartnerskabet. 

LCA som metode og værktøj: Hvad kan vi bruge LCA til – muligheder og begrænsninger?
V. Harpa Birgisdottir, ph.d., seniorforsker, Build, Aalborg Universitet
Oplæg om LCA (livcyklusvurdering) som metode og analyseværktøj til at dokumentere bygningers klimaaftryk, herunder med fokus på hvad med kan og (endnu) ikke kan med hensyn til LCA, samt hvorledes LCA kan bidrage til et mere bæredygtigt byggeri m.v.

Nationale og europæiske standarder m.v. og samspillet i udviklingen heraf
V. Rina Ronja Kari, miljø- og klimapolitisk seniorkonsulent, Dansk Standard
Oplæg hvor Dansk Standard ud fra et dansk og europæisk perspektiv giver et overblik over, hvilke EU-standarder, eurocodes, miljøvaredeklarationer og certificeringsordninger, der allerede findes både for byggematerialer, bygninger og til brug for livscyklusvurderinger, herunder hvordan de supplerer hinanden i forhold til udviklingen af den frivillige bæredygtighedsklasse.

Veje til mere bæredygtige renoveringer og flere arbejdspladser
V. Gunde Odgaard, sekretariatsleder, BAT-kartellet
Ud fra både et dansk og europæisk perspektiv giver BAT input til energirenoveringer og hvordan vi billigst og lettest når bæredygtighedskravene og klimamålene. Samtidig skitseres energirenoveringer i den eksisterende bygningsmasses potentiale til at skabe arbejdspladser set i forhold til nybyggeri.

Barrierer for en bæredygtig tilgang til nybyggeri og renoveringer set fra en bygherrerådgivers synspunkt
V. Ulf Christensen, adm. direktør, Kuben Management
Oplæg om hvilke barrierer, der er set fra bygherrerådgiverside med hensyn til at fremme bæredygtighed bredt set i byggeriet og i det byggede miljø, og hvordan udbud kan fungere som løftestang til mere bæredygtighed.

Potentialet frem mod 2030 – et mere bæredygtigt byggeri
V. Jan S. Kauschen, arkitekt MAA, ph.d., partner, Vandkunsten
Oplæg om potentialet og perspektiverne for at få et mere bæredygtigt byggeri frem mod 2030 med fokus på såvel nybyggeri som renoveringer og under inddragelse af erfaringer og eksempler fra både Danmark og udlandet, herunder med hensyn til forskellige typer af byggerier, krav m.v.

Høringen foregår fredag den 22. januar kl. 10-12. Den kan streames på Folketingets hjemmeside, hvor den også efterfølgende kan ses.

Se udspil til strategi for bæredygtigt byggeri her

Målet med høringen er, at Folketingets udvalg - med afsæt i regeringens udspil til en strategi for bæredygtigt byggeri - kan komme et spadestik dybere og indsamle yderligere faglig og teknisk baggrundsviden og samtidig få inspiration til de igangværende politiske drøftelser.

Program for høring ved. strategi for bæredygtigt byggeri