HDI tilpasser forsikringen til nye arbejdsområder

Dato 26.02.20 |
Af:
Paul K. Jeppesen

Pr. 1. marts 2020 forbedres den professionelle ansvarsforsikring i HDI igen. De nye certificerede brandrådgivere og statikere ansat i medlemsvirksomheder med HDI-forsikring dækkes og sikres mod den personlige certificerings risiko for store selvrisikokrav, hvis de gøres personligt ansvarlige efter virksomhedens lukning. HDI-forsikringen har i forvejen mange dækninger, som ikke findes generelt hos andre forsikringsselskaber.

De personlige certificeringer kan gøre de nye brandrådgivere og statikere personligt ansvarlige, hvis deres nuværende eller tidligere arbejdsplads lukkes. Danske Arkitektvirksomheders krav til medlemsforsikringerne sikrer allerede ophørsdækning efter medlemsvirksomhedernes lukning. Men de selvrisici som virksomhederne har valgt, på op til 200.000 kr. vil stadig være gældende for virksomhedernes opgaver.

Det kan, med det personlige ansvar, blive en helt urimelig udgift for den certificerede person. Derfor har HDI forbedret forsikringsbetingelserne, så certificerede brandrådgivere og statikere kun skal betale en personlig selvrisiko på 1.000 kr. hvis virksomheden er lukket og ikke kan betale den normale selvrisiko. En tilsvarende bestemmelse er tidligere indført for de ansatte, beskikkede bygningssagkyndige.

Medlemsforsikringerne i HDI indeholder også mange andre dækninger, som ikke er standard i andre arkitektansvarsforsikringer. Disse dækninger går videre, end den positivliste som medlemmernes forsikring som minimum skal indeholde.

Forbedringerne findes fx inden for områderne: 

  • To gange den valgte dækningssum til rådighed hvert år. Har man fx valgt en tingskadesum på fem mio. kr. kan der dækkes skader for 10 mio. kr. om året, dog højst fem mio. kr. for en enkelt skade.
  • Dækning for underforsikring, hvor et ansvar på to gange honoraret jf. ABR18 ikke længere kan dækkes af forsikringen, fordi honoraret er vokset til mere end en halv gange dækningssummen mellem kontraktindgåelse og aflevering. Dækningen gælder for alle forsikringer med tingskadesum på 2,5 mio. kr. og i det omfang der er sum til rådighed på forsikringen. For forsikringer med større summer kan den aftales og tariferes individuelt med HDI via Marsh.
  • Dækning for forsikringstagers juridiske rådgivning jf. ABR 18, ydet direkte i forbindelse med forsikringstagers øvrige virksomhed. Dækning er betinget af, at rådgivningen udøves af personer med tilstrækkelig kompetence inden for de pågældende juridiske discipliner.
  • Personskadedækning på 25 mio. kr.
  • Dækning når virksomheden ansætter egne ingeniører. Disse kan forsikres for op til 50 % af virksomhedens egen samlede omsætning.
  • Dækning for almindeligt erhvervsansvar fra den løbende forsikring på sager, hvor dette ikke er medtaget på projektforsikringer for professionelt ansvar.
  • Retshjælpsdækning for andre tvister end ansvarssager. Eksempelvis uoverensstemmelser med leverandører og huslejesager. Dækning på 125.000 kr. pr. skade og max. 250.000 kr. pr. år, selvrisiko 10.000 kr.

De nye betingelser for en professionel ansvarsforsikring gennem HDI træder i kraft den 1. marts 2020 og erstatter de tidligere udsendte betingelser.

Du finder de nye betingelser her

Ønsker du at høre mere om forsikring gennem HDI, kan du kontakte chefkonsulent Paul K. Jeppesen på pkj@danskeark.dk eller telefon: 27 29 34 61.