Generalforsamling 2017 i Axel Towers
Sidste års generalforsamling blev afholdt i Axel Towers. I 2018 bliver det på Campus Carlsberg torsdag den 19. april.

Generalforsamling 2018

Opdateret 09.04.18 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Kontraframe

Danske Arkitektvirksomheder inviterer alle medlemmer til ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2018. I år afholdes generalforsamlingen på Professionshøjskolen UCC, Campus Carlsberg. 

Der er registrering og morgenbrød fra kl. 9.00, selve generalforsamlingen går i gang kl. 10 og forventes afsluttet kl. ca. 12.45. Herefter er der frokost, og fra kl. 13.15 sætter vi fokus på opkøb og fusioner i arkitektbranchen.

Ny formand

På generalforsamlingen skal vi bl.a. have valgt en ny formand, da nuværende bestyrelsesformand Kolja Nielsen ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller 1. næstformand Katja Viltoft fra JJW Arkitekter til posten.

Du kan downloade hele dagsordenen nedenfor.

Vi håber på stor medlemsdeltagelse, og vi glæder os til at byde alle velkomne.

Har du spørgsmål, så kan du kontakte administrationschef Ulla Michael på e-mail: um@danskeark.dk.

Deadline for tilmelding er mandag den 16. april.

Temamøde om opkøb og fusioner

I forlængelse af generalforsamlingen afholder vi om eftermiddagen fra kl. 13.15 til 15.00 temamøde med oplæg og debat om det opbrud, vi ser i byggeriets værdikæde med fokus på fusioner og opkøb i branchen. Der vil bl.a. være være indlæg fra adm. direktør Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan Architects A/S om ”Strategiske overvejelse om fusion set med arkitektens øjne”, CEO Dariush Rezai, Sweco Danmark A/S om ”Hvorfor er arkitektvirksomheder et godt  køb” og partner, advokat Claus Berner Nielsen, Bech-Bruun, om ”Partnerejede virksomheder, generationsskifte og udfordringer”.

Læs mere om temamødet

Invitation og kommenteret dagsorden til generalforsamlingen 2018
Årsrapport 2017 og budget 2018
Fuldmagtsblanket til generalforsamlingen 2018
Oversigtskort Campus Carlsbergs udearealer med anvisning af bl.a. P-Hus og indgang