Temamøde om opkøb og fusioner
Byggeriets værdikæde er i opbrud - og arkitektbranchen er præget af opkøb og fusioner.

Temamøde om opkøb og fusioner i arkitektbranchen

Opdateret 11.04.18 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Astrid B. Rasmussen

Kom til temamøde torsdag den 19. april med fokus på fusioner og opkøb i branchen. Temamødet ligger i forlængelse af vores generalforsamling 2018. 

Vores ordinære generalforsamling 2018 bliver i år efterfulgt af et både aktuelt og lærerigt temamøde. På temamødet vil der være oplæg og debat om det opbrud, vi ser i byggeriets værdikæde med fokus på fusioner og opkøb. 

Flere store virksomheder er den seneste tid enten fusioneret eller opkøbt. Gottlieb Paludan Architects blev tidligere på året opkøbt af det svenske ingeniørfirma ÅF, og Årstiderne Arkitekter fik en overvejende ingeniørtung virksomhed som ny ejer i Sweco. Samtidig er både Site og KPF Arkitekter samt RUBOW Arkitekter og Regnbuen-Kontur Arkitekter fusioneret.

Det betyder ændringer i byggeriets værdikæde og dermed ændringer for hele branchen. Om de mange opkøb og fusioneringer siger direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen: 

"Man må håbe, at den ansvarlige ledelse i de opkøbende virksomheder ikke først giver mange penge for et opkøb, for så derefter at dræbe den goodwill og kompetence, der ligger i investeringen." Samtidig understreger hun, at det er vigtigt at fastholde arkitekt-DNA'et, for uden det forsvinder kunderne. 

Program for temamødet

Vi tager debatten om opbruddet i branchen på vores temamøde, hvor programmet ser således ud:

13:15

Opbrud i værdikæden, introduktion ved adm. direktør Lene Espersen  

13:20 

Analysemodel til belysning af opkøb versus samarbejde 
ved chefkonsulent Tine Weisshappel Holmboe 

13:25

Strategiske overvejelse om fusion set med arkitektens øjne 
ved adm. direktør Kristian Hagemann, Gottlieb Paludan Architects A/S

13:40

Hvorfor er arkitektvirksomheder et godt køb?
ved CEO Dariush Rezai, Sweco Danmark A/S

13:55

Partnerejede virksomheder, generationsskifte og udfordringer
ved partner, advokat Claus Berner Nielsen, Bech-Bruun

14:10

Spørgsmål fra salen og debat mellem oplægsholdere

14:55 - 15:00

Afrunding og tak for i dag

For både branchen og de enkelte arkitektvirksomheder er det væsentligt at fastholde arkitekt-DNA'et, så arkitekturens styrkeposition ikke går tabt i en stor organisation. CEO i Sweco Danmark, Dariush Rezai har for nyligt udtalt til magasinet Ark Byg, at i Sweco vil ingeniør- og arkitektforretningen stadigvæk være to separate forretningsområder:

Interview med advokat Claus Berner Nielsen om generationsskifte i arkitektvirksomheder

"Ansvaret for fagligheden vil fortsat ligge i de enkelte forretningsområder, og jeg sætter ikke de nødvendige fagligheder over styr ved at mixe for meget rundt på medarbejderne. Vi har med opkøbet fået et ekstra gear, men arkitektforretningen og ingeniørforretningen skal fortsat hver for sig kunne levere fremragende ydelser." På vores temamøde kan du høre ham fortælle mere om, hvorfor det er en god forretning at opkøbe arkitektvirksomheder.

Temamødet er åbent for alle medlemmer og deres ansatte. Hvis du ønsker at deltage i temamødet - og ikke er tilmeldt generalforsamlingen - kan du sende en mail til administrationschef Ulla Michael på um@danskeark.dk. Deadline for tilmelding er mandag den 16. april.

Tilmelding og flere informationer om generalforsamling 2018