Foto fra generalforsamling

Danske Arkitektvirksomheders Ordinære generalforsamling 2024

Dato 18.04.24 |
Af:
Karen Sejr

Fotograf: Kirsten Adler

Torsdag den 18. april 2024 slår vi dørene op for årets ordinære generalforsamling, som vi i år afholder i Charlottehaven på Østerbro i København. Vi håber at medlemmer fra hele landet vil prioritere en dag i selskab med kollegaer og bestyrelse. I forlængelse af generalforsamlingen afholdes årsmøde med tema om kunstig intelligens.

Medlemmerne af Danske Arkitektvirksomheder inviteres hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 18. april 2024 i Charlottehaven, Hjørringgade 12 C, 2100 København Ø.

Der er registrering fra kl. 10:15, og generalforsamlingen går i gang kl. 10:45, hvor dørene lukkes.

På den ordinære generalforsamling skal medlemmerne bl.a. godkende foreningens årsregnskab for 2023 og kontingent for 2024 samt vælge foreningens øverste ledelse.

Herudover har bestyrelsen forslag til ændringer af foreningens vedtægter, som bestyrelsen har ønsket at gøre mere enkle og tidssvarende. Formålet med forslagene er at opdatere benævnelser i bestyrelsen, korrigere uhensigtsmæssige formuleringer, præcisere bestemmelser, konsekvensrette og slette forældede formuleringer og krydshenvisninger. Den største ændring bliver, at bestyrelsesformand og næstformænd foreslås ændret til bestyrelsesleder og viceledere for at være neutrale i forhold til køn.

Samtidig indstiller bestyrelsen, at budgettet fremadrettet ikke skal godkendes på generalforsamlingen, men vil blive fremlagt til orientering. Tidligere har man afholdt generalforsamling i november, hvor det gav god mening at beslutte det kommende års budget, men nu, hvor generalforsamlingen afholdes ca. fire måneder inde i budgetåret, giver en godkendelse mindre mening. Kontingentsatserne skal naturligvis fortsat godkendes.

De øvrige ændringsforslag er primært rettelser af nogle uhensigtsmæssige formuleringer, opdatering af forældede krydshenvisninger, sletning af en forældet overgangsbestemmelse samt præcisering af forhold, der allerede gælder i dag.

Der er sendt direkte mail med invitation til Danske Arkitektvirksomheders generalforsamling til virksomhedsrepræsentanterne.

Anden invitation er netop blevet udsendt, med kommenteret dagsorden, hvor også foreningens årsregnskab, opstillede kandidater til bestyrelsen samt modtagne forslag fremgår.

Efter generalforsamlingen – kl. 13.30 – holder vi Årsmøde med temaet “AI og fremtidens arkitektvirksomheder", hvor vi får et indblik i, hvilken betydning brugen af kunstig intelligens har og får for virksomheder generelt og ikke mindst i arkitektvirksomhedernes projekter, processer og praksis.

Læs mere om Årsmødet her

Eventuelle spørgsmål til generalforsamlingen rettes til Sofie Schaumburg-Levy på ssl@danskeark.dk.

Adgang til generalforsamlingen
Adgang til generalforsamlingen har de stemmeberettigede, som er én, i DANSKE ARK registreret, virksomhedsrepræsentant pr. medlemsvirksomhed, herunder A-associerede virksomheder. Herudover kan deltage personer, der enten har kapitalandel i en medlemsvirksomhed eller er administrator eller indgår i en medlemsvirksomheds daglige ansvarlige ledelse. Adgangsret har endvidere medlemmer af B- og GF-associeringsordningerne.

2. Invitation Danske Arkitektvirksomheders generalforsamling 2024
1. Invitation Danske Arkitektvirksomheders generalforsamling 2024
Budget 2024
Årsrapport 2023
Ændringsforslag til vedtægter
Ændringsforslag til vedtægter - fuld udgave
Fuldmagtsblanket