Dækker din ansvarsforsikring i 2019?

Opdateret 29.11.18 |
Af:
Paul K. Jeppesen

En lille del af Danske Arkitektvirksomheders medlemmer har valgt at forsikre sig hos et andet selskab end vores samarbejdspartner HDI. Dette er tilladt, hvis selskabet har søgt og fået individuel eller kollektiv godkendelse hos Danske Arkitektvirksomheder med betingelser, der lever op til vores positivliste.

ABR18 nødvendiggør en skærpelse af vores positivliste, og derfor skal forsikringsbetingelserne forbedres senest 1. januar 2019. I oktober 2018 kunne vi meddele, at HDI har valgt at dække nye behov, og de vil fremgå af de betingelser der udsendes senest primo januar. Kunder i HDI behøver altså ikke foretage sig noget.

Har din virksomhed derimod valgt et andet selskab, skal du have nye betingelser fra dit selskab inden 1. januar 2019, og Danske Arkitektvirksomheder skal modtage en ny erklæring om overholdelse.

Fra d. 1. januar 2019 ændres positivlisten på to punkter

  • Danske Arkitektvirksomheder stiller nu krav om dækning af konventionalbod jf. ABR18
  • Præcision af selskabernes pligt til etablering af ophørsforsikring ved forsikringens ophør ved opsigelse.

Den nye positivliste er sendt til forsikringsselskaberne den 21. november 2018 og kan ses her.

Bemærk, at positivlisten ikke betyder at andre forsikringer fuldt ud dækker det samme som HDI, men at Danske Arkitektvirksomheder har udvalgt de generelt vigtigste dækning som krav til alle forsikringsselskaberne.

Har virksomheden valgt et andet selskab end HDI må virksomheden selv sikre sig, at man har alle de øvrige dækninger man har behov for, eksempelvis dækning af mindre underrådgivere eller de nye ansvarsbestemmelser om ansvar på 2xhonoraret. I sidstnævnte tilfælde skal man være opmærksom på underforsikring, hvis ansvaret pludseligt overskrider forsikringens dækningssum, i tilfælde af at opgaven udvides.

Danske Arkitektvirksomheder har ikke indflydelse på præmiefastsættelsen i andre selskaber end HDI, og har heller ikke muligheder for at hjælpe medlemmerne i eventuelle uoverensstemmelser med selskabet om skadebehandlingen - det kan vi kun hos HDI.

Er din virksomhed ikke forsikret i HDI, må du derfor aktivt kontakte det pågældende selskab, hvis ikke du har fået nye betingelser i god tid inden 1. januar 2019, som lever op til hele den nye positivliste.

Vi anbefaler, at man overvejer om valg af et andet selskab end HDI fortsat er det rigtige for netop jeres virksomhed. HDI's minimumpræmie er fortsat 5.000 kroner, og kun det halve for nyopstartede virksomheder.

Læs mere om de nye forbedringer i HDI

HDI har en række specialdækninger. Du finder dem i de gældende betingelser i afsnittet vedr. Danske Arkitektvirksomheder.

Læs betingelserne her